Angka Romawi


Angka Romawi adalah sistem Angka yang digunakan oleh romawi kuno.
Penggunaan Angka Romawi dipakai untuk jam, bab, jilid buku dan lain lain
Berikut adalah sistem penomoran angka romawi dengan angka desimal.

I = 1 (satu)
V = 5 (lima)
X = 10 (sepuluh)
L = 50 (lima puluh)
C = 100 (seratus)
D = 500 (lima ratus)
M = 1000 (seribu)

Untuk angka diatas 5000 maka harus diberi garis diatas angka romawi, yang berarti dikalikan 1000.

V(dengan garis diatasnya) = 5.000 (lima ribu)
X(dengan garis diatasnya) = 10.000 (sepuluh ribu)
L(dengan garis diatasnya) = 50.000 (lima puluh ribu)
C(dengan garis diatasnya) = 100.000 (seratus ribu)
D(dengan garis diatasnya) = 500.000 (lima ratus ribu)
M(dengan garis diatasnya) = 1.000.000 (satu juta)

tabel-angka-romawi-1-100

Cara penulisan Angka Romawi

1. Urutkan hari menuliskan Ribuan dahulu, kemudian ratusan, lalu puluhan dan terakhir satuan. (Ribuan,Ratusan.Puluhan,Satuan) contoh 1111
2. Kemudian kita pisahkan seperti 1000 + 100 + 10 + 1
3. Lalu cocokkan dengan tabel angka romawi
1000 = M
100 = C
10 = X
1 = 1
Jadi 1000 + 100 + 10 + 1 = M + C + X + 1
4. Kemudian Gabungkan angka romawi M + C + X +I = MCXI


Contoh penulisan angka romawi

1. Angka romawi 8 = VIII
2. Angka romawi 9 = IX
3. Angka Romawi 6 = VI
4. Angka Romawi 4 = IV
5. Angka Romawi 11 = 10 + 1 = X + I = XI
6. Angka Romawi 10 = X
7. Angka Romawi 14 = 10 + 4 = X + IV = XIV
8. Angka Romawi 50 = 50 = L
9. Angka Romawi 12 = 10 + 2 = X + II = XII
10. Angka Romawi 13 = 10 + 3 = X + III = XIII
11. Angka Romawi 1999 = 1000 + 900 + 90 + 9 = M + CM + XC + IX = MCMXCIX
12. Angka Romawi 1998 = 1000 + 900 + 90 + 8 = M + CM + XC + VIII = MCMXCVIII
13. Angka Romawi 21 = 20 + 1 = XX + I = XXI
14. Angka Romawi 29 = 20 + 9 = XX + IX = XXIX
15. Angka Romawi 2012 = 2000 + 10 + 2 = MMXII
16. Angka Romawi 2009 = 2000 + 9 = MM + IX = MMIXBerikut adalah daftar romawi lengkap


1 = I
2 = II
3 = III
4 = IV
5 = V
6 = VI
7 = VII
8 = VIII
9 = IX
10 = X
11 = XI
12 = XII
13 = XIII
14 = XIV
15 = XV
16 = XVI
17 = XVII
18 = XVIII
19 = XIX
20 = XX
21 = XXI
22 = XXII
23 = XXIII
24 = XXIV
25 = XXV
26 = XXVI
27 = XXVII
28 = XXVIII
29 = XXIX
30 = XXX
31 = XXXI
32 = XXXII
33 = XXXIII
34 = XXXIV
35 = XXXV
36 = XXXVI
37 = XXXVII
38 = XXXVIII
39 = XXXIX
40 = XL
41 = XLI
42 = XLII
43 = XLIII
44 = XLIV
45 = XLV
46 = XLVI
47 = XLVII
48 = XLVIII
49 = XLIX
50 = L
51 = LI
52 = LII
53 = LIII
54 = LIV
55 = LV
56 = LVI
57 = LVII
58 = LVIII
59 = LIX
60 = LX
61 = LXI
62 = LXII
63 = LXIII
64 = LXIV
65 = LXV
66 = LXVI
67 = LXVII
68 = LXVIII
69 = LXIX
70 = LXX
71 = LXXI
72 = LXXII
73 = LXXIII
74 = LXXIV
75 = LXXV
76 = LXXVI
77 = LXXVII
78 = LXXVIII
79 = LXXIX
80 = LXXX
81 = LXXXI
82 = LXXXII
83 = LXXXIII
84 = LXXXIV
85 = LXXXV
86 = LXXXVI
87 = LXXXVII
88 = LXXXVIII
89 = LXXXIX
90 = XC
91 = XCI
92 = XCII
93 = XCIII
94 = XCIV
95 = XCV
96 = XCVI
97 = XCVII
98 = XCVIII
99 = XCIX
100 = C
101 = CI
102 = CII
103 = CIII
104 = CIV
105 = CV
106 = CVI
107 = CVII
108 = CVIII
109 = CIX
110 = CX
111 = CXI
112 = CXII
113 = CXIII
114 = CXIV
115 = CXV
116 = CXVI
117 = CXVII
118 = CXVIII
119 = CXIX
120 = CXX
121 = CXXI
122 = CXXII
123 = CXXIII
124 = CXXIV
125 = CXXV
126 = CXXVI
127 = CXXVII
128 = CXXVIII
129 = CXXIX
130 = CXXX
131 = CXXXI
132 = CXXXII
133 = CXXXIII
134 = CXXXIV
135 = CXXXV
136 = CXXXVI
137 = CXXXVII
138 = CXXXVIII
139 = CXXXIX
140 = CXL
141 = CXLI
142 = CXLII
143 = CXLIII
144 = CXLIV
145 = CXLV
146 = CXLVI
147 = CXLVII
148 = CXLVIII
149 = CXLIX
150 = CL
151 = CLI
152 = CLII
153 = CLIII
154 = CLIV
155 = CLV
156 = CLVI
157 = CLVII
158 = CLVIII
159 = CLIX
160 = CLX
161 = CLXI
162 = CLXII
163 = CLXIII
164 = CLXIV
165 = CLXV
166 = CLXVI
167 = CLXVII
168 = CLXVIII
169 = CLXIX
170 = CLXX
171 = CLXXI
172 = CLXXII
173 = CLXXIII
174 = CLXXIV
175 = CLXXV
176 = CLXXVI
177 = CLXXVII
178 = CLXXVIII
179 = CLXXIX
180 = CLXXX
181 = CLXXXI
182 = CLXXXII
183 = CLXXXIII
184 = CLXXXIV
185 = CLXXXV
186 = CLXXXVI
187 = CLXXXVII
188 = CLXXXVIII
189 = CLXXXIX
190 = CXC
191 = CXCI
192 = CXCII
193 = CXCIII
194 = CXCIV
195 = CXCV
196 = CXCVI
197 = CXCVII
198 = CXCVIII
199 = CXCIX
200 = CC
201 = CCI
202 = CCII
203 = CCIII
204 = CCIV
205 = CCV
206 = CCVI
207 = CCVII
208 = CCVIII
209 = CCIX
210 = CCX
211 = CCXI
212 = CCXII
213 = CCXIII
214 = CCXIV
215 = CCXV
216 = CCXVI
217 = CCXVII
218 = CCXVIII
219 = CCXIX
220 = CCXX
221 = CCXXI
222 = CCXXII
223 = CCXXIII
224 = CCXXIV
225 = CCXXV
226 = CCXXVI
227 = CCXXVII
228 = CCXXVIII
229 = CCXXIX
230 = CCXXX
231 = CCXXXI
232 = CCXXXII
233 = CCXXXIII
234 = CCXXXIV
235 = CCXXXV
236 = CCXXXVI
237 = CCXXXVII
238 = CCXXXVIII
239 = CCXXXIX
240 = CCXL
241 = CCXLI
242 = CCXLII
243 = CCXLIII
244 = CCXLIV
245 = CCXLV
246 = CCXLVI
247 = CCXLVII
248 = CCXLVIII
249 = CCXLIX
250 = CCL
251 = CCLI
252 = CCLII
253 = CCLIII
254 = CCLIV
255 = CCLV
256 = CCLVI
257 = CCLVII
258 = CCLVIII
259 = CCLIX
260 = CCLX
261 = CCLXI
262 = CCLXII
263 = CCLXIII
264 = CCLXIV
265 = CCLXV
266 = CCLXVI
267 = CCLXVII
268 = CCLXVIII
269 = CCLXIX
270 = CCLXX
271 = CCLXXI
272 = CCLXXII
273 = CCLXXIII
274 = CCLXXIV
275 = CCLXXV
276 = CCLXXVI
277 = CCLXXVII
278 = CCLXXVIII
279 = CCLXXIX
280 = CCLXXX
281 = CCLXXXI
282 = CCLXXXII
283 = CCLXXXIII
284 = CCLXXXIV
285 = CCLXXXV
286 = CCLXXXVI
287 = CCLXXXVII
288 = CCLXXXVIII
289 = CCLXXXIX
290 = CCXC
291 = CCXCI
292 = CCXCII
293 = CCXCIII
294 = CCXCIV
295 = CCXCV
296 = CCXCVI
297 = CCXCVII
298 = CCXCVIII
299 = CCXCIX
300 = CCC
301 = CCCI
302 = CCCII
303 = CCCIII
304 = CCCIV
305 = CCCV
306 = CCCVI
307 = CCCVII
308 = CCCVIII
309 = CCCIX
310 = CCCX
311 = CCCXI
312 = CCCXII
313 = CCCXIII
314 = CCCXIV
315 = CCCXV
316 = CCCXVI
317 = CCCXVII
318 = CCCXVIII
319 = CCCXIX
320 = CCCXX
321 = CCCXXI
322 = CCCXXII
323 = CCCXXIII
324 = CCCXXIV
325 = CCCXXV
326 = CCCXXVI
327 = CCCXXVII
328 = CCCXXVIII
329 = CCCXXIX
330 = CCCXXX
331 = CCCXXXI
332 = CCCXXXII
333 = CCCXXXIII
334 = CCCXXXIV
335 = CCCXXXV
336 = CCCXXXVI
337 = CCCXXXVII
338 = CCCXXXVIII
339 = CCCXXXIX
340 = CCCXL
341 = CCCXLI
342 = CCCXLII
343 = CCCXLIII
344 = CCCXLIV
345 = CCCXLV
346 = CCCXLVI
347 = CCCXLVII
348 = CCCXLVIII
349 = CCCXLIX
350 = CCCL
351 = CCCLI
352 = CCCLII
353 = CCCLIII
354 = CCCLIV
355 = CCCLV
356 = CCCLVI
357 = CCCLVII
358 = CCCLVIII
359 = CCCLIX
360 = CCCLX
361 = CCCLXI
362 = CCCLXII
363 = CCCLXIII
364 = CCCLXIV
365 = CCCLXV
366 = CCCLXVI
367 = CCCLXVII
368 = CCCLXVIII
369 = CCCLXIX
370 = CCCLXX
371 = CCCLXXI
372 = CCCLXXII
373 = CCCLXXIII
374 = CCCLXXIV
375 = CCCLXXV
376 = CCCLXXVI
377 = CCCLXXVII
378 = CCCLXXVIII
379 = CCCLXXIX
380 = CCCLXXX
381 = CCCLXXXI
382 = CCCLXXXII
383 = CCCLXXXIII
384 = CCCLXXXIV
385 = CCCLXXXV
386 = CCCLXXXVI
387 = CCCLXXXVII
388 = CCCLXXXVIII
389 = CCCLXXXIX
390 = CCCXC
391 = CCCXCI
392 = CCCXCII
393 = CCCXCIII
394 = CCCXCIV
395 = CCCXCV
396 = CCCXCVI
397 = CCCXCVII
398 = CCCXCVIII
399 = CCCXCIX
400 = CD
401 = CDI
402 = CDII
403 = CDIII
404 = CDIV
405 = CDV
406 = CDVI
407 = CDVII
408 = CDVIII
409 = CDIX
410 = CDX
411 = CDXI
412 = CDXII
413 = CDXIII
414 = CDXIV
415 = CDXV
416 = CDXVI
417 = CDXVII
418 = CDXVIII
419 = CDXIX
420 = CDXX
421 = CDXXI
422 = CDXXII
423 = CDXXIII
424 = CDXXIV
425 = CDXXV
426 = CDXXVI
427 = CDXXVII
428 = CDXXVIII
429 = CDXXIX
430 = CDXXX
431 = CDXXXI
432 = CDXXXII
433 = CDXXXIII
434 = CDXXXIV
435 = CDXXXV
436 = CDXXXVI
437 = CDXXXVII
438 = CDXXXVIII
439 = CDXXXIX
440 = CDXL
441 = CDXLI
442 = CDXLII
443 = CDXLIII
444 = CDXLIV
445 = CDXLV
446 = CDXLVI
447 = CDXLVII
448 = CDXLVIII
449 = CDXLIX
450 = CDL
451 = CDLI
452 = CDLII
453 = CDLIII
454 = CDLIV
455 = CDLV
456 = CDLVI
457 = CDLVII
458 = CDLVIII
459 = CDLIX
460 = CDLX
461 = CDLXI
462 = CDLXII
463 = CDLXIII
464 = CDLXIV
465 = CDLXV
466 = CDLXVI
467 = CDLXVII
468 = CDLXVIII
469 = CDLXIX
470 = CDLXX
471 = CDLXXI
472 = CDLXXII
473 = CDLXXIII
474 = CDLXXIV
475 = CDLXXV
476 = CDLXXVI
477 = CDLXXVII
478 = CDLXXVIII
479 = CDLXXIX
480 = CDLXXX
481 = CDLXXXI
482 = CDLXXXII
483 = CDLXXXIII
484 = CDLXXXIV
485 = CDLXXXV
486 = CDLXXXVI
487 = CDLXXXVII
488 = CDLXXXVIII
489 = CDLXXXIX
490 = CDXC
491 = CDXCI
492 = CDXCII
493 = CDXCIII
494 = CDXCIV
495 = CDXCV
496 = CDXCVI
497 = CDXCVII
498 = CDXCVIII
499 = CDXCIX
500 = D501 = DI
502 = DII
503 = DIII
504 = DIV
505 = DV
506 = DVI
507 = DVII
508 = DVIII
509 = DIX
510 = DX
511 = DXI
512 = DXII
513 = DXIII
514 = DXIV
515 = DXV
516 = DXVI
517 = DXVII
518 = DXVIII
519 = DXIX
520 = DXX
521 = DXXI
522 = DXXII
523 = DXXIII
524 = DXXIV
525 = DXXV
526 = DXXVI
527 = DXXVII
528 = DXXVIII
529 = DXXIX
530 = DXXX
531 = DXXXI
532 = DXXXII
533 = DXXXIII
534 = DXXXIV
535 = DXXXV
536 = DXXXVI
537 = DXXXVII
538 = DXXXVIII
539 = DXXXIX
540 = DXL
541 = DXLI
542 = DXLII
543 = DXLIII
544 = DXLIV
545 = DXLV
546 = DXLVI
547 = DXLVII
548 = DXLVIII
549 = DXLIX
550 = DL
551 = DLI
552 = DLII
553 = DLIII
554 = DLIV
555 = DLV
556 = DLVI
557 = DLVII
558 = DLVIII
559 = DLIX
560 = DLX
561 = DLXI
562 = DLXII
563 = DLXIII
564 = DLXIV
565 = DLXV
566 = DLXVI
567 = DLXVII
568 = DLXVIII
569 = DLXIX
570 = DLXX
571 = DLXXI
572 = DLXXII
573 = DLXXIII
574 = DLXXIV
575 = DLXXV
576 = DLXXVI
577 = DLXXVII
578 = DLXXVIII
579 = DLXXIX
580 = DLXXX
581 = DLXXXI
582 = DLXXXII
583 = DLXXXIII
584 = DLXXXIV
585 = DLXXXV
586 = DLXXXVI
587 = DLXXXVII
588 = DLXXXVIII
589 = DLXXXIX
590 = DXC
591 = DXCI
592 = DXCII
593 = DXCIII
594 = DXCIV
595 = DXCV
596 = DXCVI
597 = DXCVII
598 = DXCVIII
599 = DXCIX
600 = DC
601 = DCI
602 = DCII
603 = DCIII
604 = DCIV
605 = DCV
606 = DCVI
607 = DCVII
608 = DCVIII
609 = DCIX
610 = DCX
611 = DCXI
612 = DCXII
613 = DCXIII
614 = DCXIV
615 = DCXV
616 = DCXVI
617 = DCXVII
618 = DCXVIII
619 = DCXIX
620 = DCXX
621 = DCXXI
622 = DCXXII
623 = DCXXIII
624 = DCXXIV
625 = DCXXV
626 = DCXXVI
627 = DCXXVII
628 = DCXXVIII
629 = DCXXIX
630 = DCXXX
631 = DCXXXI
632 = DCXXXII
633 = DCXXXIII
634 = DCXXXIV
635 = DCXXXV
636 = DCXXXVI
637 = DCXXXVII
638 = DCXXXVIII
639 = DCXXXIX
640 = DCXL
641 = DCXLI
642 = DCXLII
643 = DCXLIII
644 = DCXLIV
645 = DCXLV
646 = DCXLVI
647 = DCXLVII
648 = DCXLVIII
649 = DCXLIX
650 = DCL
651 = DCLI
652 = DCLII
653 = DCLIII
654 = DCLIV
655 = DCLV
656 = DCLVI
657 = DCLVII
658 = DCLVIII
659 = DCLIX
660 = DCLX
661 = DCLXI
662 = DCLXII
663 = DCLXIII
664 = DCLXIV
665 = DCLXV
666 = DCLXVI
667 = DCLXVII
668 = DCLXVIII
669 = DCLXIX
670 = DCLXX
671 = DCLXXI
672 = DCLXXII
673 = DCLXXIII
674 = DCLXXIV
675 = DCLXXV
676 = DCLXXVI
677 = DCLXXVII
678 = DCLXXVIII
679 = DCLXXIX
680 = DCLXXX
681 = DCLXXXI
682 = DCLXXXII
683 = DCLXXXIII
684 = DCLXXXIV
685 = DCLXXXV
686 = DCLXXXVI
687 = DCLXXXVII
688 = DCLXXXVIII
689 = DCLXXXIX
690 = DCXC
691 = DCXCI
692 = DCXCII
693 = DCXCIII
694 = DCXCIV
695 = DCXCV
696 = DCXCVI
697 = DCXCVII
698 = DCXCVIII
699 = DCXCIX
700 = DCC
701 = DCCI
702 = DCCII
703 = DCCIII
704 = DCCIV
705 = DCCV
706 = DCCVI
707 = DCCVII
708 = DCCVIII
709 = DCCIX
710 = DCCX
711 = DCCXI
712 = DCCXII
713 = DCCXIII
714 = DCCXIV
715 = DCCXV
716 = DCCXVI
717 = DCCXVII
718 = DCCXVIII
719 = DCCXIX
720 = DCCXX
721 = DCCXXI
722 = DCCXXII
723 = DCCXXIII
724 = DCCXXIV
725 = DCCXXV
726 = DCCXXVI
727 = DCCXXVII
728 = DCCXXVIII
729 = DCCXXIX
730 = DCCXXX
731 = DCCXXXI
732 = DCCXXXII
733 = DCCXXXIII
734 = DCCXXXIV
735 = DCCXXXV
736 = DCCXXXVI
737 = DCCXXXVII
738 = DCCXXXVIII
739 = DCCXXXIX
740 = DCCXL
741 = DCCXLI
742 = DCCXLII
743 = DCCXLIII
744 = DCCXLIV
745 = DCCXLV
746 = DCCXLVI
747 = DCCXLVII
748 = DCCXLVIII
749 = DCCXLIX
750 = DCCL
751 = DCCLI
752 = DCCLII
753 = DCCLIII
754 = DCCLIV
755 = DCCLV
756 = DCCLVI
757 = DCCLVII
758 = DCCLVIII
759 = DCCLIX
760 = DCCLX
761 = DCCLXI
762 = DCCLXII
763 = DCCLXIII
764 = DCCLXIV
765 = DCCLXV
766 = DCCLXVI
767 = DCCLXVII
768 = DCCLXVIII
769 = DCCLXIX
770 = DCCLXX
771 = DCCLXXI
772 = DCCLXXII
773 = DCCLXXIII
774 = DCCLXXIV
775 = DCCLXXV
776 = DCCLXXVI
777 = DCCLXXVII
778 = DCCLXXVIII
779 = DCCLXXIX
780 = DCCLXXX
781 = DCCLXXXI
782 = DCCLXXXII
783 = DCCLXXXIII
784 = DCCLXXXIV
785 = DCCLXXXV
786 = DCCLXXXVI
787 = DCCLXXXVII
788 = DCCLXXXVIII
789 = DCCLXXXIX
790 = DCCXC
791 = DCCXCI
792 = DCCXCII
793 = DCCXCIII
794 = DCCXCIV
795 = DCCXCV
796 = DCCXCVI
797 = DCCXCVII
798 = DCCXCVIII
799 = DCCXCIX
800 = DCCC
801 = DCCCI
802 = DCCCII
803 = DCCCIII
804 = DCCCIV
805 = DCCCV
806 = DCCCVI
807 = DCCCVII
808 = DCCCVIII
809 = DCCCIX
810 = DCCCX
811 = DCCCXI
812 = DCCCXII
813 = DCCCXIII
814 = DCCCXIV
815 = DCCCXV
816 = DCCCXVI
817 = DCCCXVII
818 = DCCCXVIII
819 = DCCCXIX
820 = DCCCXX
821 = DCCCXXI
822 = DCCCXXII
823 = DCCCXXIII
824 = DCCCXXIV
825 = DCCCXXV
826 = DCCCXXVI
827 = DCCCXXVII
828 = DCCCXXVIII
829 = DCCCXXIX
830 = DCCCXXX
831 = DCCCXXXI
832 = DCCCXXXII
833 = DCCCXXXIII
834 = DCCCXXXIV
835 = DCCCXXXV
836 = DCCCXXXVI
837 = DCCCXXXVII
838 = DCCCXXXVIII
839 = DCCCXXXIX
840 = DCCCXL
841 = DCCCXLI
842 = DCCCXLII
843 = DCCCXLIII
844 = DCCCXLIV
845 = DCCCXLV
846 = DCCCXLVI
847 = DCCCXLVII
848 = DCCCXLVIII
849 = DCCCXLIX
850 = DCCCL
851 = DCCCLI
852 = DCCCLII
853 = DCCCLIII
854 = DCCCLIV
855 = DCCCLV
856 = DCCCLVI
857 = DCCCLVII
858 = DCCCLVIII
859 = DCCCLIX
860 = DCCCLX
861 = DCCCLXI
862 = DCCCLXII
863 = DCCCLXIII
864 = DCCCLXIV
865 = DCCCLXV
866 = DCCCLXVI
867 = DCCCLXVII
868 = DCCCLXVIII
869 = DCCCLXIX
870 = DCCCLXX
871 = DCCCLXXI
872 = DCCCLXXII
873 = DCCCLXXIII
874 = DCCCLXXIV
875 = DCCCLXXV
876 = DCCCLXXVI
877 = DCCCLXXVII
878 = DCCCLXXVIII
879 = DCCCLXXIX
880 = DCCCLXXX
881 = DCCCLXXXI
882 = DCCCLXXXII
883 = DCCCLXXXIII
884 = DCCCLXXXIV
885 = DCCCLXXXV
886 = DCCCLXXXVI
887 = DCCCLXXXVII
888 = DCCCLXXXVIII
889 = DCCCLXXXIX
890 = DCCCXC
891 = DCCCXCI
892 = DCCCXCII
893 = DCCCXCIII
894 = DCCCXCIV
895 = DCCCXCV
896 = DCCCXCVI
897 = DCCCXCVII
898 = DCCCXCVIII
899 = DCCCXCIX
900 = CM
901 = CMI
902 = CMII
903 = CMIII
904 = CMIV
905 = CMV
906 = CMVI
907 = CMVII
908 = CMVIII
909 = CMIX
910 = CMX
911 = CMXI
912 = CMXII
913 = CMXIII
914 = CMXIV
915 = CMXV
916 = CMXVI
917 = CMXVII
918 = CMXVIII
919 = CMXIX
920 = CMXX
921 = CMXXI
922 = CMXXII
923 = CMXXIII
924 = CMXXIV
925 = CMXXV
926 = CMXXVI
927 = CMXXVII
928 = CMXXVIII
929 = CMXXIX
930 = CMXXX
931 = CMXXXI
932 = CMXXXII
933 = CMXXXIII
934 = CMXXXIV
935 = CMXXXV
936 = CMXXXVI
937 = CMXXXVII
938 = CMXXXVIII
939 = CMXXXIX
940 = CMXL
941 = CMXLI
942 = CMXLII
943 = CMXLIII
944 = CMXLIV
945 = CMXLV
946 = CMXLVI
947 = CMXLVII
948 = CMXLVIII
949 = CMXLIX
950 = CML
951 = CMLI
952 = CMLII
953 = CMLIII
954 = CMLIV
955 = CMLV
956 = CMLVI
957 = CMLVII
958 = CMLVIII
959 = CMLIX
960 = CMLX
961 = CMLXI
962 = CMLXII
963 = CMLXIII
964 = CMLXIV
965 = CMLXV
966 = CMLXVI
967 = CMLXVII
968 = CMLXVIII
969 = CMLXIX
970 = CMLXX
971 = CMLXXI
972 = CMLXXII
973 = CMLXXIII
974 = CMLXXIV
975 = CMLXXV
976 = CMLXXVI
977 = CMLXXVII
978 = CMLXXVIII
979 = CMLXXIX
980 = CMLXXX
981 = CMLXXXI
982 = CMLXXXII
983 = CMLXXXIII
984 = CMLXXXIV
985 = CMLXXXV
986 = CMLXXXVI
987 = CMLXXXVII
988 = CMLXXXVIII
989 = CMLXXXIX
990 = CMXC
991 = CMXCI
992 = CMXCII
993 = CMXCIII
994 = CMXCIV
995 = CMXCV
996 = CMXCVI
997 = CMXCVII
998 = CMXCVIII
999 = CMXCIX
1000 = M

1001 = MI   
1002 = MII   
1003 = MIII   
1004 = MIV   
1005 = MV   
1006 = MVI   
1007 = MVII   
1008 = MVIII   
1009 = MIX   
1010 = MX   
1011 = MXI   
1012 = MXII   
1013 = MXIII   
1014 = MXIV   
1015 = MXV   
1016 = MXVI   
1017 = MXVII   
1018 = MXVIII   
1019 = MXIX   
1020 = MXX   
1021 = MXXI   
1022 = MXXII   
1023 = MXXIII   
1024 = MXXIV   
1025 = MXXV   
1026 = MXXVI   
1027 = MXXVII   
1028 = MXXVIII   
1029 = MXXIX   
1030 = MXXX   
1031 = MXXXI   
1032 = MXXXII   
1033 = MXXXIII   
1034 = MXXXIV   
1035 = MXXXV   
1036 = MXXXVI   
1037 = MXXXVII   
1038 = MXXXVIII   
1039 = MXXXIX   
1040 = MXL   
1041 = MXLI   
1042 = MXLII   
1043 = MXLIII   
1044 = MXLIV   
1045 = MXLV   
1046 = MXLVI   
1047 = MXLVII   
1048 = MXLVIII   
1049 = MXLIX   
1050 = ML   
1051 = MLI   
1052 = MLII   
1053 = MLIII   
1054 = MLIV   
1055 = MLV   
1056 = MLVI   
1057 = MLVII   
1058 = MLVIII   
1059 = MLIX   
1060 = MLX   
1061 = MLXI   
1062 = MLXII   
1063 = MLXIII   
1064 = MLXIV   
1065 = MLXV   
1066 = MLXVI   
1067 = MLXVII   
1068 = MLXVIII   
1069 = MLXIX   
1070 = MLXX   
1071 = MLXXI   
1072 = MLXXII   
1073 = MLXXIII   
1074 = MLXXIV   
1075 = MLXXV   
1076 = MLXXVI   
1077 = MLXXVII   
1078 = MLXXVIII   
1079 = MLXXIX   
1080 = MLXXX   
1081 = MLXXXI   
1082 = MLXXXII   
1083 = MLXXXIII   
1084 = MLXXXIV   
1085 = MLXXXV   
1086 = MLXXXVI   
1087 = MLXXXVII   
1088 = MLXXXVIII   
1089 = MLXXXIX   
1090 = MXC   
1091 = MXCI   
1092 = MXCII   
1093 = MXCIII   
1094 = MXCIV   
1095 = MXCV   
1096 = MXCVI   
1097 = MXCVII   
1098 = MXCVIII   
1099 = MXCIX   
1100 = MC   
1101 = MCI   
1102 = MCII   
1103 = MCIII   
1104 = MCIV   
1105 = MCV   
1106 = MCVI   
1107 = MCVII   
1108 = MCVIII   
1109 = MCIX   
1110 = MCX   
1111 = MCXI   
1112 = MCXII   
1113 = MCXIII   
1114 = MCXIV   
1115 = MCXV   
1116 = MCXVI   
1117 = MCXVII   
1118 = MCXVIII   
1119 = MCXIX   
1120 = MCXX   
1121 = MCXXI   
1122 = MCXXII   
1123 = MCXXIII   
1124 = MCXXIV   
1125 = MCXXV   
1126 = MCXXVI   
1127 = MCXXVII   
1128 = MCXXVIII   
1129 = MCXXIX   
1130 = MCXXX   
1131 = MCXXXI   
1132 = MCXXXII   
1133 = MCXXXIII   
1134 = MCXXXIV   
1135 = MCXXXV   
1136 = MCXXXVI   
1137 = MCXXXVII   
1138 = MCXXXVIII   
1139 = MCXXXIX   
1140 = MCXL   
1141 = MCXLI   
1142 = MCXLII   
1143 = MCXLIII   
1144 = MCXLIV   
1145 = MCXLV   
1146 = MCXLVI   
1147 = MCXLVII   
1148 = MCXLVIII   
1149 = MCXLIX   
1150 = MCL   
1151 = MCLI   
1152 = MCLII   
1153 = MCLIII   
1154 = MCLIV   
1155 = MCLV   
1156 = MCLVI   
1157 = MCLVII   
1158 = MCLVIII   
1159 = MCLIX   
1160 = MCLX   
1161 = MCLXI   
1162 = MCLXII   
1163 = MCLXIII   
1164 = MCLXIV   
1165 = MCLXV   
1166 = MCLXVI   
1167 = MCLXVII   
1168 = MCLXVIII   
1169 = MCLXIX   
1170 = MCLXX   
1171 = MCLXXI   
1172 = MCLXXII   
1173 = MCLXXIII   
1174 = MCLXXIV   
1175 = MCLXXV   
1176 = MCLXXVI   
1177 = MCLXXVII   
1178 = MCLXXVIII   
1179 = MCLXXIX   
1180 = MCLXXX   
1181 = MCLXXXI   
1182 = MCLXXXII   
1183 = MCLXXXIII   
1184 = MCLXXXIV   
1185 = MCLXXXV   
1186 = MCLXXXVI   
1187 = MCLXXXVII   
1188 = MCLXXXVIII   
1189 = MCLXXXIX   
1190 = MCXC   
1191 = MCXCI   
1192 = MCXCII   
1193 = MCXCIII   
1194 = MCXCIV   
1195 = MCXCV   
1196 = MCXCVI   
1197 = MCXCVII   
1198 = MCXCVIII   
1199 = MCXCIX   
1200 = MCC   
1201 = MCCI   
1202 = MCCII   
1203 = MCCIII   
1204 = MCCIV   
1205 = MCCV   
1206 = MCCVI   
1207 = MCCVII   
1208 = MCCVIII   
1209 = MCCIX   
1210 = MCCX   
1211 = MCCXI   
1212 = MCCXII   
1213 = MCCXIII   
1214 = MCCXIV   
1215 = MCCXV   
1216 = MCCXVI   
1217 = MCCXVII   
1218 = MCCXVIII   
1219 = MCCXIX   
1220 = MCCXX   
1221 = MCCXXI   
1222 = MCCXXII   
1223 = MCCXXIII   
1224 = MCCXXIV   
1225 = MCCXXV   
1226 = MCCXXVI   
1227 = MCCXXVII   
1228 = MCCXXVIII   
1229 = MCCXXIX   
1230 = MCCXXX   
1231 = MCCXXXI   
1232 = MCCXXXII   
1233 = MCCXXXIII   
1234 = MCCXXXIV   
1235 = MCCXXXV   
1236 = MCCXXXVI   
1237 = MCCXXXVII   
1238 = MCCXXXVIII   
1239 = MCCXXXIX   
1240 = MCCXL   
1241 = MCCXLI   
1242 = MCCXLII   
1243 = MCCXLIII   
1244 = MCCXLIV   
1245 = MCCXLV   
1246 = MCCXLVI   
1247 = MCCXLVII   
1248 = MCCXLVIII   
1249 = MCCXLIX   
1250 = MCCL   
1251 = MCCLI   
1252 = MCCLII   
1253 = MCCLIII   
1254 = MCCLIV   
1255 = MCCLV   
1256 = MCCLVI   
1257 = MCCLVII   
1258 = MCCLVIII   
1259 = MCCLIX   
1260 = MCCLX   
1261 = MCCLXI   
1262 = MCCLXII   
1263 = MCCLXIII   
1264 = MCCLXIV   
1265 = MCCLXV   
1266 = MCCLXVI   
1267 = MCCLXVII   
1268 = MCCLXVIII   
1269 = MCCLXIX   
1270 = MCCLXX   
1271 = MCCLXXI   
1272 = MCCLXXII   
1273 = MCCLXXIII   
1274 = MCCLXXIV   
1275 = MCCLXXV   
1276 = MCCLXXVI   
1277 = MCCLXXVII   
1278 = MCCLXXVIII   
1279 = MCCLXXIX   
1280 = MCCLXXX   
1281 = MCCLXXXI   
1282 = MCCLXXXII   
1283 = MCCLXXXIII   
1284 = MCCLXXXIV   
1285 = MCCLXXXV   
1286 = MCCLXXXVI   
1287 = MCCLXXXVII   
1288 = MCCLXXXVIII   
1289 = MCCLXXXIX   
1290 = MCCXC   
1291 = MCCXCI   
1292 = MCCXCII   
1293 = MCCXCIII   
1294 = MCCXCIV   
1295 = MCCXCV   
1296 = MCCXCVI   
1297 = MCCXCVII   
1298 = MCCXCVIII   
1299 = MCCXCIX   
1300 = MCCC   
1301 = MCCCI   
1302 = MCCCII   
1303 = MCCCIII   
1304 = MCCCIV   
1305 = MCCCV   
1306 = MCCCVI   
1307 = MCCCVII   
1308 = MCCCVIII   
1309 = MCCCIX   
1310 = MCCCX   
1311 = MCCCXI   
1312 = MCCCXII   
1313 = MCCCXIII   
1314 = MCCCXIV   
1315 = MCCCXV   
1316 = MCCCXVI   
1317 = MCCCXVII   
1318 = MCCCXVIII   
1319 = MCCCXIX   
1320 = MCCCXX   
1321 = MCCCXXI   
1322 = MCCCXXII   
1323 = MCCCXXIII   
1324 = MCCCXXIV   
1325 = MCCCXXV   
1326 = MCCCXXVI   
1327 = MCCCXXVII   
1328 = MCCCXXVIII   
1329 = MCCCXXIX   
1330 = MCCCXXX   
1331 = MCCCXXXI   
1332 = MCCCXXXII   
1333 = MCCCXXXIII   
1334 = MCCCXXXIV   
1335 = MCCCXXXV   
1336 = MCCCXXXVI   
1337 = MCCCXXXVII   
1338 = MCCCXXXVIII   
1339 = MCCCXXXIX   
1340 = MCCCXL   
1341 = MCCCXLI   
1342 = MCCCXLII   
1343 = MCCCXLIII   
1344 = MCCCXLIV   
1345 = MCCCXLV   
1346 = MCCCXLVI   
1347 = MCCCXLVII   
1348 = MCCCXLVIII   
1349 = MCCCXLIX   
1350 = MCCCL   
1351 = MCCCLI   
1352 = MCCCLII   
1353 = MCCCLIII   
1354 = MCCCLIV   
1355 = MCCCLV   
1356 = MCCCLVI   
1357 = MCCCLVII   
1358 = MCCCLVIII   
1359 = MCCCLIX   
1360 = MCCCLX   
1361 = MCCCLXI   
1362 = MCCCLXII   
1363 = MCCCLXIII   
1364 = MCCCLXIV   
1365 = MCCCLXV   
1366 = MCCCLXVI   
1367 = MCCCLXVII   
1368 = MCCCLXVIII   
1369 = MCCCLXIX   
1370 = MCCCLXX   
1371 = MCCCLXXI   
1372 = MCCCLXXII   
1373 = MCCCLXXIII   
1374 = MCCCLXXIV   
1375 = MCCCLXXV   
1376 = MCCCLXXVI   
1377 = MCCCLXXVII   
1378 = MCCCLXXVIII   
1379 = MCCCLXXIX   
1380 = MCCCLXXX   
1381 = MCCCLXXXI   
1382 = MCCCLXXXII   
1383 = MCCCLXXXIII   
1384 = MCCCLXXXIV   
1385 = MCCCLXXXV   
1386 = MCCCLXXXVI   
1387 = MCCCLXXXVII   
1388 = MCCCLXXXVIII   
1389 = MCCCLXXXIX   
1390 = MCCCXC   
1391 = MCCCXCI   
1392 = MCCCXCII   
1393 = MCCCXCIII   
1394 = MCCCXCIV   
1395 = MCCCXCV   
1396 = MCCCXCVI   
1397 = MCCCXCVII   
1398 = MCCCXCVIII   
1399 = MCCCXCIX   
1400 = MCD   
1401 = MCDI   
1402 = MCDII   
1403 = MCDIII   
1404 = MCDIV   
1405 = MCDV   
1406 = MCDVI   
1407 = MCDVII   
1408 = MCDVIII   
1409 = MCDIX   
1410 = MCDX   
1411 = MCDXI   
1412 = MCDXII   
1413 = MCDXIII   
1414 = MCDXIV   
1415 = MCDXV   
1416 = MCDXVI   
1417 = MCDXVII   
1418 = MCDXVIII   
1419 = MCDXIX   
1420 = MCDXX   
1421 = MCDXXI   
1422 = MCDXXII   
1423 = MCDXXIII   
1424 = MCDXXIV   
1425 = MCDXXV   
1426 = MCDXXVI   
1427 = MCDXXVII   
1428 = MCDXXVIII   
1429 = MCDXXIX   
1430 = MCDXXX   
1431 = MCDXXXI   
1432 = MCDXXXII   
1433 = MCDXXXIII   
1434 = MCDXXXIV   
1435 = MCDXXXV   
1436 = MCDXXXVI   
1437 = MCDXXXVII   
1438 = MCDXXXVIII   
1439 = MCDXXXIX   
1440 = MCDXL   
1441 = MCDXLI   
1442 = MCDXLII   
1443 = MCDXLIII   
1444 = MCDXLIV   
1445 = MCDXLV   
1446 = MCDXLVI   
1447 = MCDXLVII   
1448 = MCDXLVIII   
1449 = MCDXLIX   
1450 = MCDL   
1451 = MCDLI   
1452 = MCDLII   
1453 = MCDLIII   
1454 = MCDLIV   
1455 = MCDLV   
1456 = MCDLVI   
1457 = MCDLVII   
1458 = MCDLVIII   
1459 = MCDLIX   
1460 = MCDLX   
1461 = MCDLXI   
1462 = MCDLXII   
1463 = MCDLXIII   
1464 = MCDLXIV   
1465 = MCDLXV   
1466 = MCDLXVI   
1467 = MCDLXVII   
1468 = MCDLXVIII   
1469 = MCDLXIX   
1470 = MCDLXX   
1471 = MCDLXXI   
1472 = MCDLXXII   
1473 = MCDLXXIII   
1474 = MCDLXXIV   
1475 = MCDLXXV   
1476 = MCDLXXVI   
1477 = MCDLXXVII   
1478 = MCDLXXVIII   
1479 = MCDLXXIX   
1480 = MCDLXXX   
1481 = MCDLXXXI   
1482 = MCDLXXXII   
1483 = MCDLXXXIII   
1484 = MCDLXXXIV   
1485 = MCDLXXXV   
1486 = MCDLXXXVI   
1487 = MCDLXXXVII   
1488 = MCDLXXXVIII   
1489 = MCDLXXXIX   
1490 = MCDXC   
1491 = MCDXCI   
1492 = MCDXCII   
1493 = MCDXCIII   
1494 = MCDXCIV   
1495 = MCDXCV   
1496 = MCDXCVI   
1497 = MCDXCVII   
1498 = MCDXCVIII   
1499 = MCDXCIX   
1500 = MD  


1501 = MDI   
1502 = MDII   
1503 = MDIII   
1504 = MDIV   
1505 = MDV   
1506 = MDVI   
1507 = MDVII   
1508 = MDVIII   
1509 = MDIX   
1510 = MDX   
1511 = MDXI   
1512 = MDXII   
1513 = MDXIII   
1514 = MDXIV   
1515 = MDXV   
1516 = MDXVI   
1517 = MDXVII   
1518 = MDXVIII   
1519 = MDXIX   
1520 = MDXX   
1521 = MDXXI   
1522 = MDXXII   
1523 = MDXXIII   
1524 = MDXXIV   
1525 = MDXXV   
1526 = MDXXVI   
1527 = MDXXVII   
1528 = MDXXVIII   
1529 = MDXXIX   
1530 = MDXXX   
1531 = MDXXXI   
1532 = MDXXXII   
1533 = MDXXXIII   
1534 = MDXXXIV   
1535 = MDXXXV   
1536 = MDXXXVI   
1537 = MDXXXVII   
1538 = MDXXXVIII   
1539 = MDXXXIX   
1540 = MDXL   
1541 = MDXLI   
1542 = MDXLII   
1543 = MDXLIII   
1544 = MDXLIV   
1545 = MDXLV   
1546 = MDXLVI   
1547 = MDXLVII   
1548 = MDXLVIII   
1549 = MDXLIX   
1550 = MDL   
1551 = MDLI   
1552 = MDLII   
1553 = MDLIII   
1554 = MDLIV   
1555 = MDLV   
1556 = MDLVI   
1557 = MDLVII   
1558 = MDLVIII   
1559 = MDLIX   
1560 = MDLX   
1561 = MDLXI   
1562 = MDLXII   
1563 = MDLXIII   
1564 = MDLXIV   
1565 = MDLXV   
1566 = MDLXVI   
1567 = MDLXVII   
1568 = MDLXVIII   
1569 = MDLXIX   
1570 = MDLXX   
1571 = MDLXXI   
1572 = MDLXXII   
1573 = MDLXXIII   
1574 = MDLXXIV   
1575 = MDLXXV   
1576 = MDLXXVI   
1577 = MDLXXVII   
1578 = MDLXXVIII   
1579 = MDLXXIX   
1580 = MDLXXX   
1581 = MDLXXXI   
1582 = MDLXXXII   
1583 = MDLXXXIII   
1584 = MDLXXXIV   
1585 = MDLXXXV   
1586 = MDLXXXVI   
1587 = MDLXXXVII   
1588 = MDLXXXVIII   
1589 = MDLXXXIX   
1590 = MDXC   
1591 = MDXCI   
1592 = MDXCII   
1593 = MDXCIII   
1594 = MDXCIV   
1595 = MDXCV   
1596 = MDXCVI   
1597 = MDXCVII   
1598 = MDXCVIII   
1599 = MDXCIX   
1600 = MDC   
1601 = MDCI   
1602 = MDCII   
1603 = MDCIII   
1604 = MDCIV   
1605 = MDCV   
1606 = MDCVI   
1607 = MDCVII   
1608 = MDCVIII   
1609 = MDCIX   
1610 = MDCX   
1611 = MDCXI   
1612 = MDCXII   
1613 = MDCXIII   
1614 = MDCXIV   
1615 = MDCXV   
1616 = MDCXVI   
1617 = MDCXVII   
1618 = MDCXVIII   
1619 = MDCXIX   
1620 = MDCXX   
1621 = MDCXXI   
1622 = MDCXXII   
1623 = MDCXXIII   
1624 = MDCXXIV   
1625 = MDCXXV   
1626 = MDCXXVI   
1627 = MDCXXVII   
1628 = MDCXXVIII   
1629 = MDCXXIX   
1630 = MDCXXX   
1631 = MDCXXXI   
1632 = MDCXXXII   
1633 = MDCXXXIII   
1634 = MDCXXXIV   
1635 = MDCXXXV   
1636 = MDCXXXVI   
1637 = MDCXXXVII   
1638 = MDCXXXVIII   
1639 = MDCXXXIX   
1640 = MDCXL   
1641 = MDCXLI   
1642 = MDCXLII   
1643 = MDCXLIII   
1644 = MDCXLIV   
1645 = MDCXLV   
1646 = MDCXLVI   
1647 = MDCXLVII   
1648 = MDCXLVIII   
1649 = MDCXLIX   
1650 = MDCL   
1651 = MDCLI   
1652 = MDCLII   
1653 = MDCLIII   
1654 = MDCLIV   
1655 = MDCLV   
1656 = MDCLVI   
1657 = MDCLVII   
1658 = MDCLVIII   
1659 = MDCLIX   
1660 = MDCLX   
1661 = MDCLXI   
1662 = MDCLXII   
1663 = MDCLXIII   
1664 = MDCLXIV   
1665 = MDCLXV   
1666 = MDCLXVI   
1667 = MDCLXVII   
1668 = MDCLXVIII   
1669 = MDCLXIX   
1670 = MDCLXX   
1671 = MDCLXXI   
1672 = MDCLXXII   
1673 = MDCLXXIII   
1674 = MDCLXXIV   
1675 = MDCLXXV   
1676 = MDCLXXVI   
1677 = MDCLXXVII   
1678 = MDCLXXVIII   
1679 = MDCLXXIX   
1680 = MDCLXXX   
1681 = MDCLXXXI   
1682 = MDCLXXXII   
1683 = MDCLXXXIII   
1684 = MDCLXXXIV   
1685 = MDCLXXXV   
1686 = MDCLXXXVI   
1687 = MDCLXXXVII   
1688 = MDCLXXXVIII   
1689 = MDCLXXXIX   
1690 = MDCXC   
1691 = MDCXCI   
1692 = MDCXCII   
1693 = MDCXCIII   
1694 = MDCXCIV   
1695 = MDCXCV   
1696 = MDCXCVI   
1697 = MDCXCVII   
1698 = MDCXCVIII   
1699 = MDCXCIX   
1700 = MDCC   
1701 = MDCCI   
1702 = MDCCII   
1703 = MDCCIII   
1704 = MDCCIV   
1705 = MDCCV   
1706 = MDCCVI   
1707 = MDCCVII   
1708 = MDCCVIII   
1709 = MDCCIX   
1710 = MDCCX   
1711 = MDCCXI   
1712 = MDCCXII   
1713 = MDCCXIII   
1714 = MDCCXIV   
1715 = MDCCXV   
1716 = MDCCXVI   
1717 = MDCCXVII   
1718 = MDCCXVIII   
1719 = MDCCXIX   
1720 = MDCCXX   
1721 = MDCCXXI   
1722 = MDCCXXII   
1723 = MDCCXXIII   
1724 = MDCCXXIV   
1725 = MDCCXXV   
1726 = MDCCXXVI   
1727 = MDCCXXVII   
1728 = MDCCXXVIII   
1729 = MDCCXXIX   
1730 = MDCCXXX   
1731 = MDCCXXXI   
1732 = MDCCXXXII   
1733 = MDCCXXXIII   
1734 = MDCCXXXIV   
1735 = MDCCXXXV   
1736 = MDCCXXXVI   
1737 = MDCCXXXVII   
1738 = MDCCXXXVIII   
1739 = MDCCXXXIX   
1740 = MDCCXL   
1741 = MDCCXLI   
1742 = MDCCXLII   
1743 = MDCCXLIII   
1744 = MDCCXLIV   
1745 = MDCCXLV   
1746 = MDCCXLVI   
1747 = MDCCXLVII   
1748 = MDCCXLVIII   
1749 = MDCCXLIX   
1750 = MDCCL   
1751 = MDCCLI   
1752 = MDCCLII   
1753 = MDCCLIII   
1754 = MDCCLIV   
1755 = MDCCLV   
1756 = MDCCLVI   
1757 = MDCCLVII   
1758 = MDCCLVIII   
1759 = MDCCLIX   
1760 = MDCCLX   
1761 = MDCCLXI   
1762 = MDCCLXII   
1763 = MDCCLXIII   
1764 = MDCCLXIV   
1765 = MDCCLXV   
1766 = MDCCLXVI   
1767 = MDCCLXVII   
1768 = MDCCLXVIII   
1769 = MDCCLXIX   
1770 = MDCCLXX   
1771 = MDCCLXXI   
1772 = MDCCLXXII   
1773 = MDCCLXXIII   
1774 = MDCCLXXIV   
1775 = MDCCLXXV   
1776 = MDCCLXXVI   
1777 = MDCCLXXVII   
1778 = MDCCLXXVIII   
1779 = MDCCLXXIX   
1780 = MDCCLXXX   
1781 = MDCCLXXXI   
1782 = MDCCLXXXII   
1783 = MDCCLXXXIII   
1784 = MDCCLXXXIV   
1785 = MDCCLXXXV   
1786 = MDCCLXXXVI   
1787 = MDCCLXXXVII   
1788 = MDCCLXXXVIII   
1789 = MDCCLXXXIX   
1790 = MDCCXC   
1791 = MDCCXCI   
1792 = MDCCXCII   
1793 = MDCCXCIII   
1794 = MDCCXCIV   
1795 = MDCCXCV   
1796 = MDCCXCVI   
1797 = MDCCXCVII   
1798 = MDCCXCVIII   
1799 = MDCCXCIX   
1800 = MDCCC   
1801 = MDCCCI   
1802 = MDCCCII   
1803 = MDCCCIII   
1804 = MDCCCIV   
1805 = MDCCCV   
1806 = MDCCCVI   
1807 = MDCCCVII   
1808 = MDCCCVIII   
1809 = MDCCCIX   
1810 = MDCCCX   
1811 = MDCCCXI   
1812 = MDCCCXII   
1813 = MDCCCXIII   
1814 = MDCCCXIV   
1815 = MDCCCXV   
1816 = MDCCCXVI   
1817 = MDCCCXVII   
1818 = MDCCCXVIII   
1819 = MDCCCXIX   
1820 = MDCCCXX   
1821 = MDCCCXXI   
1822 = MDCCCXXII   
1823 = MDCCCXXIII   
1824 = MDCCCXXIV   
1825 = MDCCCXXV   
1826 = MDCCCXXVI   
1827 = MDCCCXXVII   
1828 = MDCCCXXVIII   
1829 = MDCCCXXIX   
1830 = MDCCCXXX   
1831 = MDCCCXXXI   
1832 = MDCCCXXXII   
1833 = MDCCCXXXIII   
1834 = MDCCCXXXIV   
1835 = MDCCCXXXV   
1836 = MDCCCXXXVI   
1837 = MDCCCXXXVII   
1838 = MDCCCXXXVIII   
1839 = MDCCCXXXIX   
1840 = MDCCCXL   
1841 = MDCCCXLI   
1842 = MDCCCXLII   
1843 = MDCCCXLIII   
1844 = MDCCCXLIV   
1845 = MDCCCXLV   
1846 = MDCCCXLVI   
1847 = MDCCCXLVII   
1848 = MDCCCXLVIII   
1849 = MDCCCXLIX   
1850 = MDCCCL   
1851 = MDCCCLI   
1852 = MDCCCLII   
1853 = MDCCCLIII   
1854 = MDCCCLIV   
1855 = MDCCCLV   
1856 = MDCCCLVI   
1857 = MDCCCLVII   
1858 = MDCCCLVIII   
1859 = MDCCCLIX   
1860 = MDCCCLX   
1861 = MDCCCLXI   
1862 = MDCCCLXII   
1863 = MDCCCLXIII   
1864 = MDCCCLXIV   
1865 = MDCCCLXV   
1866 = MDCCCLXVI   
1867 = MDCCCLXVII   
1868 = MDCCCLXVIII   
1869 = MDCCCLXIX   
1870 = MDCCCLXX   
1871 = MDCCCLXXI   
1872 = MDCCCLXXII   
1873 = MDCCCLXXIII   
1874 = MDCCCLXXIV   
1875 = MDCCCLXXV   
1876 = MDCCCLXXVI   
1877 = MDCCCLXXVII   
1878 = MDCCCLXXVIII   
1879 = MDCCCLXXIX   
1880 = MDCCCLXXX   
1881 = MDCCCLXXXI   
1882 = MDCCCLXXXII   
1883 = MDCCCLXXXIII   
1884 = MDCCCLXXXIV   
1885 = MDCCCLXXXV   
1886 = MDCCCLXXXVI   
1887 = MDCCCLXXXVII   
1888 = MDCCCLXXXVIII   
1889 = MDCCCLXXXIX   
1890 = MDCCCXC   
1891 = MDCCCXCI   
1892 = MDCCCXCII   
1893 = MDCCCXCIII   
1894 = MDCCCXCIV   
1895 = MDCCCXCV   
1896 = MDCCCXCVI   
1897 = MDCCCXCVII   
1898 = MDCCCXCVIII   
1899 = MDCCCXCIX   
1900 = MCM   
1901 = MCMI   
1902 = MCMII   
1903 = MCMIII   
1904 = MCMIV   
1905 = MCMV   
1906 = MCMVI   
1907 = MCMVII   
1908 = MCMVIII   
1909 = MCMIX   
1910 = MCMX   
1911 = MCMXI   
1912 = MCMXII   
1913 = MCMXIII   
1914 = MCMXIV   
1915 = MCMXV   
1916 = MCMXVI   
1917 = MCMXVII   
1918 = MCMXVIII   
1919 = MCMXIX   
1920 = MCMXX   
1921 = MCMXXI   
1922 = MCMXXII   
1923 = MCMXXIII   
1924 = MCMXXIV   
1925 = MCMXXV   
1926 = MCMXXVI   
1927 = MCMXXVII   
1928 = MCMXXVIII   
1929 = MCMXXIX   
1930 = MCMXXX   
1931 = MCMXXXI   
1932 = MCMXXXII   
1933 = MCMXXXIII   
1934 = MCMXXXIV   
1935 = MCMXXXV   
1936 = MCMXXXVI   
1937 = MCMXXXVII   
1938 = MCMXXXVIII   
1939 = MCMXXXIX   
1940 = MCMXL   
1941 = MCMXLI   
1942 = MCMXLII   
1943 = MCMXLIII   
1944 = MCMXLIV   
1945 = MCMXLV   
1946 = MCMXLVI   
1947 = MCMXLVII   
1948 = MCMXLVIII   
1949 = MCMXLIX   
1950 = MCML   
1951 = MCMLI   
1952 = MCMLII   
1953 = MCMLIII   
1954 = MCMLIV   
1955 = MCMLV   
1956 = MCMLVI   
1957 = MCMLVII   
1958 = MCMLVIII   
1959 = MCMLIX   
1960 = MCMLX   
1961 = MCMLXI   
1962 = MCMLXII   
1963 = MCMLXIII   
1964 = MCMLXIV   
1965 = MCMLXV   
1966 = MCMLXVI   
1967 = MCMLXVII   
1968 = MCMLXVIII   
1969 = MCMLXIX   
1970 = MCMLXX   
1971 = MCMLXXI   
1972 = MCMLXXII   
1973 = MCMLXXIII   
1974 = MCMLXXIV   
1975 = MCMLXXV   
1976 = MCMLXXVI   
1977 = MCMLXXVII   
1978 = MCMLXXVIII   
1979 = MCMLXXIX   
1980 = MCMLXXX   
1981 = MCMLXXXI   
1982 = MCMLXXXII   
1983 = MCMLXXXIII   
1984 = MCMLXXXIV   
1985 = MCMLXXXV   
1986 = MCMLXXXVI   
1987 = MCMLXXXVII   
1988 = MCMLXXXVIII   
1989 = MCMLXXXIX   
1990 = MCMXC   
1991 = MCMXCI   
1992 = MCMXCII   
1993 = MCMXCIII   
1994 = MCMXCIV   
1995 = MCMXCV   
1996 = MCMXCVI   
1997 = MCMXCVII   
1998 = MCMXCVIII   
1999 = MCMXCIX   
2000 = MM  

2001 = MMI   
2002 = MMII   
2003 = MMIII   
2004 = MMIV   
2005 = MMV   
2006 = MMVI   
2007 = MMVII   
2008 = MMVIII   
2009 = MMIX   
2010 = MMX   
2011 = MMXI   
2012 = MMXII   
2013 = MMXIII   
2014 = MMXIV   
2015 = MMXV   
2016 = MMXVI   
2017 = MMXVII   
2018 = MMXVIII   
2019 = MMXIX   
2020 = MMXX   
2021 = MMXXI   
2022 = MMXXII   
2023 = MMXXIII   
2024 = MMXXIV   
2025 = MMXXV   
2026 = MMXXVI   
2027 = MMXXVII   
2028 = MMXXVIII   
2029 = MMXXIX   
2030 = MMXXX   
2031 = MMXXXI   
2032 = MMXXXII   
2033 = MMXXXIII   
2034 = MMXXXIV   
2035 = MMXXXV   
2036 = MMXXXVI   
2037 = MMXXXVII   
2038 = MMXXXVIII   
2039 = MMXXXIX   
2040 = MMXL   
2041 = MMXLI   
2042 = MMXLII   
2043 = MMXLIII   
2044 = MMXLIV   
2045 = MMXLV   
2046 = MMXLVI   
2047 = MMXLVII   
2048 = MMXLVIII   
2049 = MMXLIX   
2050 = MML   
2051 = MMLI   
2052 = MMLII   
2053 = MMLIII   
2054 = MMLIV   
2055 = MMLV   
2056 = MMLVI   
2057 = MMLVII   
2058 = MMLVIII   
2059 = MMLIX   
2060 = MMLX   
2061 = MMLXI   
2062 = MMLXII   
2063 = MMLXIII   
2064 = MMLXIV   
2065 = MMLXV   
2066 = MMLXVI   
2067 = MMLXVII   
2068 = MMLXVIII   
2069 = MMLXIX   
2070 = MMLXX   
2071 = MMLXXI   
2072 = MMLXXII   
2073 = MMLXXIII   
2074 = MMLXXIV   
2075 = MMLXXV   
2076 = MMLXXVI   
2077 = MMLXXVII   
2078 = MMLXXVIII   
2079 = MMLXXIX   
2080 = MMLXXX   
2081 = MMLXXXI   
2082 = MMLXXXII   
2083 = MMLXXXIII   
2084 = MMLXXXIV   
2085 = MMLXXXV   
2086 = MMLXXXVI   
2087 = MMLXXXVII   
2088 = MMLXXXVIII   
2089 = MMLXXXIX   
2090 = MMXC   
2091 = MMXCI   
2092 = MMXCII   
2093 = MMXCIII   
2094 = MMXCIV   
2095 = MMXCV   
2096 = MMXCVI   
2097 = MMXCVII   
2098 = MMXCVIII   
2099 = MMXCIX   
2100 = MMC   
2101 = MMCI   
2102 = MMCII   
2103 = MMCIII   
2104 = MMCIV   
2105 = MMCV   
2106 = MMCVI   
2107 = MMCVII   
2108 = MMCVIII   
2109 = MMCIX   
2110 = MMCX   
2111 = MMCXI   
2112 = MMCXII   
2113 = MMCXIII   
2114 = MMCXIV   
2115 = MMCXV   
2116 = MMCXVI   
2117 = MMCXVII   
2118 = MMCXVIII   
2119 = MMCXIX   
2120 = MMCXX   
2121 = MMCXXI   
2122 = MMCXXII   
2123 = MMCXXIII   
2124 = MMCXXIV   
2125 = MMCXXV   
2126 = MMCXXVI   
2127 = MMCXXVII   
2128 = MMCXXVIII   
2129 = MMCXXIX   
2130 = MMCXXX   
2131 = MMCXXXI   
2132 = MMCXXXII   
2133 = MMCXXXIII   
2134 = MMCXXXIV   
2135 = MMCXXXV   
2136 = MMCXXXVI   
2137 = MMCXXXVII   
2138 = MMCXXXVIII   
2139 = MMCXXXIX   
2140 = MMCXL   
2141 = MMCXLI   
2142 = MMCXLII   
2143 = MMCXLIII   
2144 = MMCXLIV   
2145 = MMCXLV   
2146 = MMCXLVI   
2147 = MMCXLVII   
2148 = MMCXLVIII   
2149 = MMCXLIX   
2150 = MMCL   
2151 = MMCLI   
2152 = MMCLII   
2153 = MMCLIII   
2154 = MMCLIV   
2155 = MMCLV   
2156 = MMCLVI   
2157 = MMCLVII   
2158 = MMCLVIII   
2159 = MMCLIX   
2160 = MMCLX   
2161 = MMCLXI   
2162 = MMCLXII   
2163 = MMCLXIII   
2164 = MMCLXIV   
2165 = MMCLXV   
2166 = MMCLXVI   
2167 = MMCLXVII   
2168 = MMCLXVIII   
2169 = MMCLXIX   
2170 = MMCLXX   
2171 = MMCLXXI   
2172 = MMCLXXII   
2173 = MMCLXXIII   
2174 = MMCLXXIV   
2175 = MMCLXXV   
2176 = MMCLXXVI   
2177 = MMCLXXVII   
2178 = MMCLXXVIII   
2179 = MMCLXXIX   
2180 = MMCLXXX   
2181 = MMCLXXXI   
2182 = MMCLXXXII   
2183 = MMCLXXXIII   
2184 = MMCLXXXIV   
2185 = MMCLXXXV   
2186 = MMCLXXXVI   
2187 = MMCLXXXVII   
2188 = MMCLXXXVIII   
2189 = MMCLXXXIX   
2190 = MMCXC   
2191 = MMCXCI   
2192 = MMCXCII   
2193 = MMCXCIII   
2194 = MMCXCIV   
2195 = MMCXCV   
2196 = MMCXCVI   
2197 = MMCXCVII   
2198 = MMCXCVIII   
2199 = MMCXCIX   
2200 = MMCC   
2201 = MMCCI   
2202 = MMCCII   
2203 = MMCCIII   
2204 = MMCCIV   
2205 = MMCCV   
2206 = MMCCVI   
2207 = MMCCVII   
2208 = MMCCVIII   
2209 = MMCCIX   
2210 = MMCCX   
2211 = MMCCXI   
2212 = MMCCXII   
2213 = MMCCXIII   
2214 = MMCCXIV   
2215 = MMCCXV   
2216 = MMCCXVI   
2217 = MMCCXVII   
2218 = MMCCXVIII   
2219 = MMCCXIX   
2220 = MMCCXX   
2221 = MMCCXXI   
2222 = MMCCXXII   
2223 = MMCCXXIII   
2224 = MMCCXXIV   
2225 = MMCCXXV   
2226 = MMCCXXVI   
2227 = MMCCXXVII   
2228 = MMCCXXVIII   
2229 = MMCCXXIX   
2230 = MMCCXXX   
2231 = MMCCXXXI   
2232 = MMCCXXXII   
2233 = MMCCXXXIII   
2234 = MMCCXXXIV   
2235 = MMCCXXXV   
2236 = MMCCXXXVI   
2237 = MMCCXXXVII   
2238 = MMCCXXXVIII   
2239 = MMCCXXXIX   
2240 = MMCCXL   
2241 = MMCCXLI   
2242 = MMCCXLII   
2243 = MMCCXLIII   
2244 = MMCCXLIV   
2245 = MMCCXLV   
2246 = MMCCXLVI   
2247 = MMCCXLVII   
2248 = MMCCXLVIII   
2249 = MMCCXLIX   
2250 = MMCCL   
2251 = MMCCLI   
2252 = MMCCLII   
2253 = MMCCLIII   
2254 = MMCCLIV   
2255 = MMCCLV   
2256 = MMCCLVI   
2257 = MMCCLVII   
2258 = MMCCLVIII   
2259 = MMCCLIX   
2260 = MMCCLX   
2261 = MMCCLXI   
2262 = MMCCLXII   
2263 = MMCCLXIII   
2264 = MMCCLXIV   
2265 = MMCCLXV   
2266 = MMCCLXVI   
2267 = MMCCLXVII   
2268 = MMCCLXVIII   
2269 = MMCCLXIX   
2270 = MMCCLXX   
2271 = MMCCLXXI   
2272 = MMCCLXXII   
2273 = MMCCLXXIII   
2274 = MMCCLXXIV   
2275 = MMCCLXXV   
2276 = MMCCLXXVI   
2277 = MMCCLXXVII   
2278 = MMCCLXXVIII   
2279 = MMCCLXXIX   
2280 = MMCCLXXX   
2281 = MMCCLXXXI   
2282 = MMCCLXXXII   
2283 = MMCCLXXXIII   
2284 = MMCCLXXXIV   
2285 = MMCCLXXXV   
2286 = MMCCLXXXVI   
2287 = MMCCLXXXVII   
2288 = MMCCLXXXVIII   
2289 = MMCCLXXXIX   
2290 = MMCCXC   
2291 = MMCCXCI   
2292 = MMCCXCII   
2293 = MMCCXCIII   
2294 = MMCCXCIV   
2295 = MMCCXCV   
2296 = MMCCXCVI   
2297 = MMCCXCVII   
2298 = MMCCXCVIII   
2299 = MMCCXCIX   
2300 = MMCCC   
2301 = MMCCCI   
2302 = MMCCCII   
2303 = MMCCCIII   
2304 = MMCCCIV   
2305 = MMCCCV   
2306 = MMCCCVI   
2307 = MMCCCVII   
2308 = MMCCCVIII   
2309 = MMCCCIX   
2310 = MMCCCX   
2311 = MMCCCXI   
2312 = MMCCCXII   
2313 = MMCCCXIII   
2314 = MMCCCXIV   
2315 = MMCCCXV   
2316 = MMCCCXVI   
2317 = MMCCCXVII   
2318 = MMCCCXVIII   
2319 = MMCCCXIX   
2320 = MMCCCXX   
2321 = MMCCCXXI   
2322 = MMCCCXXII   
2323 = MMCCCXXIII   
2324 = MMCCCXXIV   
2325 = MMCCCXXV   
2326 = MMCCCXXVI   
2327 = MMCCCXXVII   
2328 = MMCCCXXVIII   
2329 = MMCCCXXIX   
2330 = MMCCCXXX   
2331 = MMCCCXXXI   
2332 = MMCCCXXXII   
2333 = MMCCCXXXIII   
2334 = MMCCCXXXIV   
2335 = MMCCCXXXV   
2336 = MMCCCXXXVI   
2337 = MMCCCXXXVII   
2338 = MMCCCXXXVIII   
2339 = MMCCCXXXIX   
2340 = MMCCCXL   
2341 = MMCCCXLI   
2342 = MMCCCXLII   
2343 = MMCCCXLIII   
2344 = MMCCCXLIV   
2345 = MMCCCXLV   
2346 = MMCCCXLVI   
2347 = MMCCCXLVII   
2348 = MMCCCXLVIII   
2349 = MMCCCXLIX   
2350 = MMCCCL   
2351 = MMCCCLI   
2352 = MMCCCLII   
2353 = MMCCCLIII   
2354 = MMCCCLIV   
2355 = MMCCCLV   
2356 = MMCCCLVI   
2357 = MMCCCLVII   
2358 = MMCCCLVIII   
2359 = MMCCCLIX   
2360 = MMCCCLX   
2361 = MMCCCLXI   
2362 = MMCCCLXII   
2363 = MMCCCLXIII   
2364 = MMCCCLXIV   
2365 = MMCCCLXV   
2366 = MMCCCLXVI   
2367 = MMCCCLXVII   
2368 = MMCCCLXVIII   
2369 = MMCCCLXIX   
2370 = MMCCCLXX   
2371 = MMCCCLXXI   
2372 = MMCCCLXXII   
2373 = MMCCCLXXIII   
2374 = MMCCCLXXIV   
2375 = MMCCCLXXV   
2376 = MMCCCLXXVI   
2377 = MMCCCLXXVII   
2378 = MMCCCLXXVIII   
2379 = MMCCCLXXIX   
2380 = MMCCCLXXX   
2381 = MMCCCLXXXI   
2382 = MMCCCLXXXII   
2383 = MMCCCLXXXIII   
2384 = MMCCCLXXXIV   
2385 = MMCCCLXXXV   
2386 = MMCCCLXXXVI   
2387 = MMCCCLXXXVII   
2388 = MMCCCLXXXVIII   
2389 = MMCCCLXXXIX   
2390 = MMCCCXC   
2391 = MMCCCXCI   
2392 = MMCCCXCII   
2393 = MMCCCXCIII   
2394 = MMCCCXCIV   
2395 = MMCCCXCV   
2396 = MMCCCXCVI   
2397 = MMCCCXCVII   
2398 = MMCCCXCVIII   
2399 = MMCCCXCIX   
2400 = MMCD   
2401 = MMCDI   
2402 = MMCDII   
2403 = MMCDIII   
2404 = MMCDIV   
2405 = MMCDV   
2406 = MMCDVI   
2407 = MMCDVII   
2408 = MMCDVIII   
2409 = MMCDIX   
2410 = MMCDX   
2411 = MMCDXI   
2412 = MMCDXII   
2413 = MMCDXIII   
2414 = MMCDXIV   
2415 = MMCDXV   
2416 = MMCDXVI   
2417 = MMCDXVII   
2418 = MMCDXVIII   
2419 = MMCDXIX   
2420 = MMCDXX   
2421 = MMCDXXI   
2422 = MMCDXXII   
2423 = MMCDXXIII   
2424 = MMCDXXIV   
2425 = MMCDXXV   
2426 = MMCDXXVI   
2427 = MMCDXXVII   
2428 = MMCDXXVIII   
2429 = MMCDXXIX   
2430 = MMCDXXX   
2431 = MMCDXXXI   
2432 = MMCDXXXII   
2433 = MMCDXXXIII   
2434 = MMCDXXXIV   
2435 = MMCDXXXV   
2436 = MMCDXXXVI   
2437 = MMCDXXXVII   
2438 = MMCDXXXVIII   
2439 = MMCDXXXIX   
2440 = MMCDXL   
2441 = MMCDXLI   
2442 = MMCDXLII   
2443 = MMCDXLIII   
2444 = MMCDXLIV   
2445 = MMCDXLV   
2446 = MMCDXLVI   
2447 = MMCDXLVII   
2448 = MMCDXLVIII   
2449 = MMCDXLIX   
2450 = MMCDL   
2451 = MMCDLI   
2452 = MMCDLII   
2453 = MMCDLIII   
2454 = MMCDLIV   
2455 = MMCDLV   
2456 = MMCDLVI   
2457 = MMCDLVII   
2458 = MMCDLVIII   
2459 = MMCDLIX   
2460 = MMCDLX   
2461 = MMCDLXI   
2462 = MMCDLXII   
2463 = MMCDLXIII   
2464 = MMCDLXIV   
2465 = MMCDLXV   
2466 = MMCDLXVI   
2467 = MMCDLXVII   
2468 = MMCDLXVIII   
2469 = MMCDLXIX   
2470 = MMCDLXX   
2471 = MMCDLXXI   
2472 = MMCDLXXII   
2473 = MMCDLXXIII   
2474 = MMCDLXXIV   
2475 = MMCDLXXV   
2476 = MMCDLXXVI   
2477 = MMCDLXXVII   
2478 = MMCDLXXVIII   
2479 = MMCDLXXIX   
2480 = MMCDLXXX   
2481 = MMCDLXXXI   
2482 = MMCDLXXXII   
2483 = MMCDLXXXIII   
2484 = MMCDLXXXIV   
2485 = MMCDLXXXV   
2486 = MMCDLXXXVI   
2487 = MMCDLXXXVII   
2488 = MMCDLXXXVIII   
2489 = MMCDLXXXIX   
2490 = MMCDXC   
2491 = MMCDXCI   
2492 = MMCDXCII   
2493 = MMCDXCIII   
2494 = MMCDXCIV   
2495 = MMCDXCV   
2496 = MMCDXCVI   
2497 = MMCDXCVII   
2498 = MMCDXCVIII   
2499 = MMCDXCIX   
2500 = MMD

  
2501 = MMDI   
2502 = MMDII   
2503 = MMDIII   
2504 = MMDIV   
2505 = MMDV   
2506 = MMDVI   
2507 = MMDVII   
2508 = MMDVIII   
2509 = MMDIX   
2510 = MMDX   
2511 = MMDXI   
2512 = MMDXII   
2513 = MMDXIII   
2514 = MMDXIV   
2515 = MMDXV   
2516 = MMDXVI   
2517 = MMDXVII   
2518 = MMDXVIII   
2519 = MMDXIX   
2520 = MMDXX   
2521 = MMDXXI   
2522 = MMDXXII   
2523 = MMDXXIII   
2524 = MMDXXIV   
2525 = MMDXXV   
2526 = MMDXXVI   
2527 = MMDXXVII   
2528 = MMDXXVIII   
2529 = MMDXXIX   
2530 = MMDXXX   
2531 = MMDXXXI   
2532 = MMDXXXII   
2533 = MMDXXXIII   
2534 = MMDXXXIV   
2535 = MMDXXXV   
2536 = MMDXXXVI   
2537 = MMDXXXVII   
2538 = MMDXXXVIII   
2539 = MMDXXXIX   
2540 = MMDXL   
2541 = MMDXLI   
2542 = MMDXLII   
2543 = MMDXLIII   
2544 = MMDXLIV   
2545 = MMDXLV   
2546 = MMDXLVI   
2547 = MMDXLVII   
2548 = MMDXLVIII   
2549 = MMDXLIX   
2550 = MMDL   
2551 = MMDLI   
2552 = MMDLII   
2553 = MMDLIII   
2554 = MMDLIV   
2555 = MMDLV   
2556 = MMDLVI   
2557 = MMDLVII   
2558 = MMDLVIII   
2559 = MMDLIX   
2560 = MMDLX   
2561 = MMDLXI   
2562 = MMDLXII   
2563 = MMDLXIII   
2564 = MMDLXIV   
2565 = MMDLXV   
2566 = MMDLXVI   
2567 = MMDLXVII   
2568 = MMDLXVIII   
2569 = MMDLXIX   
2570 = MMDLXX   
2571 = MMDLXXI   
2572 = MMDLXXII   
2573 = MMDLXXIII   
2574 = MMDLXXIV   
2575 = MMDLXXV   
2576 = MMDLXXVI   
2577 = MMDLXXVII   
2578 = MMDLXXVIII   
2579 = MMDLXXIX   
2580 = MMDLXXX   
2581 = MMDLXXXI   
2582 = MMDLXXXII   
2583 = MMDLXXXIII   
2584 = MMDLXXXIV   
2585 = MMDLXXXV   
2586 = MMDLXXXVI   
2587 = MMDLXXXVII   
2588 = MMDLXXXVIII   
2589 = MMDLXXXIX   
2590 = MMDXC   
2591 = MMDXCI   
2592 = MMDXCII   
2593 = MMDXCIII   
2594 = MMDXCIV   
2595 = MMDXCV   
2596 = MMDXCVI   
2597 = MMDXCVII   
2598 = MMDXCVIII   
2599 = MMDXCIX   
2600 = MMDC   
2601 = MMDCI   
2602 = MMDCII   
2603 = MMDCIII   
2604 = MMDCIV   
2605 = MMDCV   
2606 = MMDCVI   
2607 = MMDCVII   
2608 = MMDCVIII   
2609 = MMDCIX   
2610 = MMDCX   
2611 = MMDCXI   
2612 = MMDCXII   
2613 = MMDCXIII   
2614 = MMDCXIV   
2615 = MMDCXV   
2616 = MMDCXVI   
2617 = MMDCXVII   
2618 = MMDCXVIII   
2619 = MMDCXIX   
2620 = MMDCXX   
2621 = MMDCXXI   
2622 = MMDCXXII   
2623 = MMDCXXIII   
2624 = MMDCXXIV   
2625 = MMDCXXV   
2626 = MMDCXXVI   
2627 = MMDCXXVII   
2628 = MMDCXXVIII   
2629 = MMDCXXIX   
2630 = MMDCXXX   
2631 = MMDCXXXI   
2632 = MMDCXXXII   
2633 = MMDCXXXIII   
2634 = MMDCXXXIV   
2635 = MMDCXXXV   
2636 = MMDCXXXVI   
2637 = MMDCXXXVII   
2638 = MMDCXXXVIII   
2639 = MMDCXXXIX   
2640 = MMDCXL   
2641 = MMDCXLI   
2642 = MMDCXLII   
2643 = MMDCXLIII   
2644 = MMDCXLIV   
2645 = MMDCXLV   
2646 = MMDCXLVI   
2647 = MMDCXLVII   
2648 = MMDCXLVIII   
2649 = MMDCXLIX   
2650 = MMDCL   
2651 = MMDCLI   
2652 = MMDCLII   
2653 = MMDCLIII   
2654 = MMDCLIV   
2655 = MMDCLV   
2656 = MMDCLVI   
2657 = MMDCLVII   
2658 = MMDCLVIII   
2659 = MMDCLIX   
2660 = MMDCLX   
2661 = MMDCLXI   
2662 = MMDCLXII   
2663 = MMDCLXIII   
2664 = MMDCLXIV   
2665 = MMDCLXV   
2666 = MMDCLXVI   
2667 = MMDCLXVII   
2668 = MMDCLXVIII   
2669 = MMDCLXIX   
2670 = MMDCLXX   
2671 = MMDCLXXI   
2672 = MMDCLXXII   
2673 = MMDCLXXIII   
2674 = MMDCLXXIV   
2675 = MMDCLXXV   
2676 = MMDCLXXVI   
2677 = MMDCLXXVII   
2678 = MMDCLXXVIII   
2679 = MMDCLXXIX   
2680 = MMDCLXXX   
2681 = MMDCLXXXI   
2682 = MMDCLXXXII   
2683 = MMDCLXXXIII   
2684 = MMDCLXXXIV   
2685 = MMDCLXXXV   
2686 = MMDCLXXXVI   
2687 = MMDCLXXXVII   
2688 = MMDCLXXXVIII   
2689 = MMDCLXXXIX   
2690 = MMDCXC   
2691 = MMDCXCI   
2692 = MMDCXCII   
2693 = MMDCXCIII   
2694 = MMDCXCIV   
2695 = MMDCXCV   
2696 = MMDCXCVI   
2697 = MMDCXCVII   
2698 = MMDCXCVIII   
2699 = MMDCXCIX   
2700 = MMDCC   
2701 = MMDCCI   
2702 = MMDCCII   
2703 = MMDCCIII   
2704 = MMDCCIV   
2705 = MMDCCV   
2706 = MMDCCVI   
2707 = MMDCCVII   
2708 = MMDCCVIII   
2709 = MMDCCIX   
2710 = MMDCCX   
2711 = MMDCCXI   
2712 = MMDCCXII   
2713 = MMDCCXIII   
2714 = MMDCCXIV   
2715 = MMDCCXV   
2716 = MMDCCXVI   
2717 = MMDCCXVII   
2718 = MMDCCXVIII   
2719 = MMDCCXIX   
2720 = MMDCCXX   
2721 = MMDCCXXI   
2722 = MMDCCXXII   
2723 = MMDCCXXIII   
2724 = MMDCCXXIV   
2725 = MMDCCXXV   
2726 = MMDCCXXVI   
2727 = MMDCCXXVII   
2728 = MMDCCXXVIII   
2729 = MMDCCXXIX   
2730 = MMDCCXXX   
2731 = MMDCCXXXI   
2732 = MMDCCXXXII   
2733 = MMDCCXXXIII   
2734 = MMDCCXXXIV   
2735 = MMDCCXXXV   
2736 = MMDCCXXXVI   
2737 = MMDCCXXXVII   
2738 = MMDCCXXXVIII   
2739 = MMDCCXXXIX   
2740 = MMDCCXL   
2741 = MMDCCXLI   
2742 = MMDCCXLII   
2743 = MMDCCXLIII   
2744 = MMDCCXLIV   
2745 = MMDCCXLV   
2746 = MMDCCXLVI   
2747 = MMDCCXLVII   
2748 = MMDCCXLVIII   
2749 = MMDCCXLIX   
2750 = MMDCCL   
2751 = MMDCCLI   
2752 = MMDCCLII   
2753 = MMDCCLIII   
2754 = MMDCCLIV   
2755 = MMDCCLV   
2756 = MMDCCLVI   
2757 = MMDCCLVII   
2758 = MMDCCLVIII   
2759 = MMDCCLIX   
2760 = MMDCCLX   
2761 = MMDCCLXI   
2762 = MMDCCLXII   
2763 = MMDCCLXIII   
2764 = MMDCCLXIV   
2765 = MMDCCLXV   
2766 = MMDCCLXVI   
2767 = MMDCCLXVII   
2768 = MMDCCLXVIII   
2769 = MMDCCLXIX   
2770 = MMDCCLXX   
2771 = MMDCCLXXI   
2772 = MMDCCLXXII   
2773 = MMDCCLXXIII   
2774 = MMDCCLXXIV   
2775 = MMDCCLXXV   
2776 = MMDCCLXXVI   
2777 = MMDCCLXXVII   
2778 = MMDCCLXXVIII   
2779 = MMDCCLXXIX   
2780 = MMDCCLXXX   
2781 = MMDCCLXXXI   
2782 = MMDCCLXXXII   
2783 = MMDCCLXXXIII   
2784 = MMDCCLXXXIV   
2785 = MMDCCLXXXV   
2786 = MMDCCLXXXVI   
2787 = MMDCCLXXXVII   
2788 = MMDCCLXXXVIII   
2789 = MMDCCLXXXIX   
2790 = MMDCCXC   
2791 = MMDCCXCI   
2792 = MMDCCXCII   
2793 = MMDCCXCIII   
2794 = MMDCCXCIV   
2795 = MMDCCXCV   
2796 = MMDCCXCVI   
2797 = MMDCCXCVII   
2798 = MMDCCXCVIII   
2799 = MMDCCXCIX   
2800 = MMDCCC   
2801 = MMDCCCI   
2802 = MMDCCCII   
2803 = MMDCCCIII   
2804 = MMDCCCIV   
2805 = MMDCCCV   
2806 = MMDCCCVI   
2807 = MMDCCCVII   
2808 = MMDCCCVIII   
2809 = MMDCCCIX   
2810 = MMDCCCX   
2811 = MMDCCCXI   
2812 = MMDCCCXII   
2813 = MMDCCCXIII   
2814 = MMDCCCXIV   
2815 = MMDCCCXV   
2816 = MMDCCCXVI   
2817 = MMDCCCXVII   
2818 = MMDCCCXVIII   
2819 = MMDCCCXIX   
2820 = MMDCCCXX   
2821 = MMDCCCXXI   
2822 = MMDCCCXXII   
2823 = MMDCCCXXIII   
2824 = MMDCCCXXIV   
2825 = MMDCCCXXV   
2826 = MMDCCCXXVI   
2827 = MMDCCCXXVII   
2828 = MMDCCCXXVIII   
2829 = MMDCCCXXIX   
2830 = MMDCCCXXX   
2831 = MMDCCCXXXI   
2832 = MMDCCCXXXII   
2833 = MMDCCCXXXIII   
2834 = MMDCCCXXXIV   
2835 = MMDCCCXXXV   
2836 = MMDCCCXXXVI   
2837 = MMDCCCXXXVII   
2838 = MMDCCCXXXVIII   
2839 = MMDCCCXXXIX   
2840 = MMDCCCXL   
2841 = MMDCCCXLI   
2842 = MMDCCCXLII   
2843 = MMDCCCXLIII   
2844 = MMDCCCXLIV   
2845 = MMDCCCXLV   
2846 = MMDCCCXLVI   
2847 = MMDCCCXLVII   
2848 = MMDCCCXLVIII   
2849 = MMDCCCXLIX   
2850 = MMDCCCL   
2851 = MMDCCCLI   
2852 = MMDCCCLII   
2853 = MMDCCCLIII   
2854 = MMDCCCLIV   
2855 = MMDCCCLV   
2856 = MMDCCCLVI   
2857 = MMDCCCLVII   
2858 = MMDCCCLVIII   
2859 = MMDCCCLIX   
2860 = MMDCCCLX   
2861 = MMDCCCLXI   
2862 = MMDCCCLXII   
2863 = MMDCCCLXIII   
2864 = MMDCCCLXIV   
2865 = MMDCCCLXV   
2866 = MMDCCCLXVI   
2867 = MMDCCCLXVII   
2868 = MMDCCCLXVIII   
2869 = MMDCCCLXIX   
2870 = MMDCCCLXX   
2871 = MMDCCCLXXI   
2872 = MMDCCCLXXII   
2873 = MMDCCCLXXIII   
2874 = MMDCCCLXXIV   
2875 = MMDCCCLXXV   
2876 = MMDCCCLXXVI   
2877 = MMDCCCLXXVII   
2878 = MMDCCCLXXVIII   
2879 = MMDCCCLXXIX   
2880 = MMDCCCLXXX   
2881 = MMDCCCLXXXI   
2882 = MMDCCCLXXXII   
2883 = MMDCCCLXXXIII   
2884 = MMDCCCLXXXIV   
2885 = MMDCCCLXXXV   
2886 = MMDCCCLXXXVI   
2887 = MMDCCCLXXXVII   
2888 = MMDCCCLXXXVIII   
2889 = MMDCCCLXXXIX   
2890 = MMDCCCXC   
2891 = MMDCCCXCI   
2892 = MMDCCCXCII   
2893 = MMDCCCXCIII   
2894 = MMDCCCXCIV   
2895 = MMDCCCXCV   
2896 = MMDCCCXCVI   
2897 = MMDCCCXCVII   
2898 = MMDCCCXCVIII   
2899 = MMDCCCXCIX   
2900 = MMCM   
2901 = MMCMI   
2902 = MMCMII   
2903 = MMCMIII   
2904 = MMCMIV   
2905 = MMCMV   
2906 = MMCMVI   
2907 = MMCMVII   
2908 = MMCMVIII   
2909 = MMCMIX   
2910 = MMCMX   
2911 = MMCMXI   
2912 = MMCMXII   
2913 = MMCMXIII   
2914 = MMCMXIV   
2915 = MMCMXV   
2916 = MMCMXVI   
2917 = MMCMXVII   
2918 = MMCMXVIII   
2919 = MMCMXIX   
2920 = MMCMXX   
2921 = MMCMXXI   
2922 = MMCMXXII   
2923 = MMCMXXIII   
2924 = MMCMXXIV   
2925 = MMCMXXV   
2926 = MMCMXXVI   
2927 = MMCMXXVII   
2928 = MMCMXXVIII   
2929 = MMCMXXIX   
2930 = MMCMXXX   
2931 = MMCMXXXI   
2932 = MMCMXXXII   
2933 = MMCMXXXIII   
2934 = MMCMXXXIV   
2935 = MMCMXXXV   
2936 = MMCMXXXVI   
2937 = MMCMXXXVII   
2938 = MMCMXXXVIII   
2939 = MMCMXXXIX   
2940 = MMCMXL   
2941 = MMCMXLI   
2942 = MMCMXLII   
2943 = MMCMXLIII   
2944 = MMCMXLIV   
2945 = MMCMXLV   
2946 = MMCMXLVI   
2947 = MMCMXLVII   
2948 = MMCMXLVIII   
2949 = MMCMXLIX   
2950 = MMCML   
2951 = MMCMLI   
2952 = MMCMLII   
2953 = MMCMLIII   
2954 = MMCMLIV   
2955 = MMCMLV   
2956 = MMCMLVI   
2957 = MMCMLVII   
2958 = MMCMLVIII   
2959 = MMCMLIX   
2960 = MMCMLX   
2961 = MMCMLXI   
2962 = MMCMLXII   
2963 = MMCMLXIII   
2964 = MMCMLXIV   
2965 = MMCMLXV   
2966 = MMCMLXVI   
2967 = MMCMLXVII   
2968 = MMCMLXVIII   
2969 = MMCMLXIX   
2970 = MMCMLXX   
2971 = MMCMLXXI   
2972 = MMCMLXXII   
2973 = MMCMLXXIII   
2974 = MMCMLXXIV   
2975 = MMCMLXXV   
2976 = MMCMLXXVI   
2977 = MMCMLXXVII   
2978 = MMCMLXXVIII   
2979 = MMCMLXXIX   
2980 = MMCMLXXX   
2981 = MMCMLXXXI   
2982 = MMCMLXXXII   
2983 = MMCMLXXXIII   
2984 = MMCMLXXXIV   
2985 = MMCMLXXXV   
2986 = MMCMLXXXVI   
2987 = MMCMLXXXVII   
2988 = MMCMLXXXVIII   
2989 = MMCMLXXXIX   
2990 = MMCMXC   
2991 = MMCMXCI   
2992 = MMCMXCII   
2993 = MMCMXCIII   
2994 = MMCMXCIV   
2995 = MMCMXCV   
2996 = MMCMXCVI   
2997 = MMCMXCVII   
2998 = MMCMXCVIII   
2999 = MMCMXCIX   
3000 = MMM  

3001 = MMMI   
3002 = MMMII   
3003 = MMMIII   
3004 = MMMIV   
3005 = MMMV   
3006 = MMMVI   
3007 = MMMVII   
3008 = MMMVIII   
3009 = MMMIX   
3010 = MMMX   
3011 = MMMXI   
3012 = MMMXII   
3013 = MMMXIII   
3014 = MMMXIV   
3015 = MMMXV   
3016 = MMMXVI   
3017 = MMMXVII   
3018 = MMMXVIII   
3019 = MMMXIX   
3020 = MMMXX   
3021 = MMMXXI   
3022 = MMMXXII   
3023 = MMMXXIII   
3024 = MMMXXIV   
3025 = MMMXXV   
3026 = MMMXXVI   
3027 = MMMXXVII   
3028 = MMMXXVIII   
3029 = MMMXXIX   
3030 = MMMXXX   
3031 = MMMXXXI   
3032 = MMMXXXII   
3033 = MMMXXXIII   
3034 = MMMXXXIV   
3035 = MMMXXXV   
3036 = MMMXXXVI   
3037 = MMMXXXVII   
3038 = MMMXXXVIII   
3039 = MMMXXXIX   
3040 = MMMXL   
3041 = MMMXLI   
3042 = MMMXLII   
3043 = MMMXLIII   
3044 = MMMXLIV   
3045 = MMMXLV   
3046 = MMMXLVI   
3047 = MMMXLVII   
3048 = MMMXLVIII   
3049 = MMMXLIX   
3050 = MMML   
3051 = MMMLI   
3052 = MMMLII   
3053 = MMMLIII   
3054 = MMMLIV   
3055 = MMMLV   
3056 = MMMLVI   
3057 = MMMLVII   
3058 = MMMLVIII   
3059 = MMMLIX   
3060 = MMMLX   
3061 = MMMLXI   
3062 = MMMLXII   
3063 = MMMLXIII   
3064 = MMMLXIV   
3065 = MMMLXV   
3066 = MMMLXVI   
3067 = MMMLXVII   
3068 = MMMLXVIII   
3069 = MMMLXIX   
3070 = MMMLXX   
3071 = MMMLXXI   
3072 = MMMLXXII   
3073 = MMMLXXIII   
3074 = MMMLXXIV   
3075 = MMMLXXV   
3076 = MMMLXXVI   
3077 = MMMLXXVII   
3078 = MMMLXXVIII   
3079 = MMMLXXIX   
3080 = MMMLXXX   
3081 = MMMLXXXI   
3082 = MMMLXXXII   
3083 = MMMLXXXIII   
3084 = MMMLXXXIV   
3085 = MMMLXXXV   
3086 = MMMLXXXVI   
3087 = MMMLXXXVII   
3088 = MMMLXXXVIII   
3089 = MMMLXXXIX   
3090 = MMMXC   
3091 = MMMXCI   
3092 = MMMXCII   
3093 = MMMXCIII   
3094 = MMMXCIV   
3095 = MMMXCV   
3096 = MMMXCVI   
3097 = MMMXCVII   
3098 = MMMXCVIII   
3099 = MMMXCIX   
3100 = MMMC   
3101 = MMMCI   
3102 = MMMCII   
3103 = MMMCIII   
3104 = MMMCIV   
3105 = MMMCV   
3106 = MMMCVI   
3107 = MMMCVII   
3108 = MMMCVIII   
3109 = MMMCIX   
3110 = MMMCX   
3111 = MMMCXI   
3112 = MMMCXII   
3113 = MMMCXIII   
3114 = MMMCXIV   
3115 = MMMCXV   
3116 = MMMCXVI   
3117 = MMMCXVII   
3118 = MMMCXVIII   
3119 = MMMCXIX   
3120 = MMMCXX   
3121 = MMMCXXI   
3122 = MMMCXXII   
3123 = MMMCXXIII   
3124 = MMMCXXIV   
3125 = MMMCXXV   
3126 = MMMCXXVI   
3127 = MMMCXXVII   
3128 = MMMCXXVIII   
3129 = MMMCXXIX   
3130 = MMMCXXX   
3131 = MMMCXXXI   
3132 = MMMCXXXII   
3133 = MMMCXXXIII   
3134 = MMMCXXXIV   
3135 = MMMCXXXV   
3136 = MMMCXXXVI   
3137 = MMMCXXXVII   
3138 = MMMCXXXVIII   
3139 = MMMCXXXIX   
3140 = MMMCXL   
3141 = MMMCXLI   
3142 = MMMCXLII   
3143 = MMMCXLIII   
3144 = MMMCXLIV   
3145 = MMMCXLV   
3146 = MMMCXLVI   
3147 = MMMCXLVII   
3148 = MMMCXLVIII   
3149 = MMMCXLIX   
3150 = MMMCL   
3151 = MMMCLI   
3152 = MMMCLII   
3153 = MMMCLIII   
3154 = MMMCLIV   
3155 = MMMCLV   
3156 = MMMCLVI   
3157 = MMMCLVII   
3158 = MMMCLVIII   
3159 = MMMCLIX   
3160 = MMMCLX   
3161 = MMMCLXI   
3162 = MMMCLXII   
3163 = MMMCLXIII   
3164 = MMMCLXIV   
3165 = MMMCLXV   
3166 = MMMCLXVI   
3167 = MMMCLXVII   
3168 = MMMCLXVIII   
3169 = MMMCLXIX   
3170 = MMMCLXX   
3171 = MMMCLXXI   
3172 = MMMCLXXII   
3173 = MMMCLXXIII   
3174 = MMMCLXXIV   
3175 = MMMCLXXV   
3176 = MMMCLXXVI   
3177 = MMMCLXXVII   
3178 = MMMCLXXVIII   
3179 = MMMCLXXIX   
3180 = MMMCLXXX   
3181 = MMMCLXXXI   
3182 = MMMCLXXXII   
3183 = MMMCLXXXIII   
3184 = MMMCLXXXIV   
3185 = MMMCLXXXV   
3186 = MMMCLXXXVI   
3187 = MMMCLXXXVII   
3188 = MMMCLXXXVIII   
3189 = MMMCLXXXIX   
3190 = MMMCXC   
3191 = MMMCXCI   
3192 = MMMCXCII   
3193 = MMMCXCIII   
3194 = MMMCXCIV   
3195 = MMMCXCV   
3196 = MMMCXCVI   
3197 = MMMCXCVII   
3198 = MMMCXCVIII   
3199 = MMMCXCIX   
3200 = MMMCC   
3201 = MMMCCI   
3202 = MMMCCII   
3203 = MMMCCIII   
3204 = MMMCCIV   
3205 = MMMCCV   
3206 = MMMCCVI   
3207 = MMMCCVII   
3208 = MMMCCVIII   
3209 = MMMCCIX   
3210 = MMMCCX   
3211 = MMMCCXI   
3212 = MMMCCXII   
3213 = MMMCCXIII   
3214 = MMMCCXIV   
3215 = MMMCCXV   
3216 = MMMCCXVI   
3217 = MMMCCXVII   
3218 = MMMCCXVIII   
3219 = MMMCCXIX   
3220 = MMMCCXX   
3221 = MMMCCXXI   
3222 = MMMCCXXII   
3223 = MMMCCXXIII   
3224 = MMMCCXXIV   
3225 = MMMCCXXV   
3226 = MMMCCXXVI   
3227 = MMMCCXXVII   
3228 = MMMCCXXVIII   
3229 = MMMCCXXIX   
3230 = MMMCCXXX   
3231 = MMMCCXXXI   
3232 = MMMCCXXXII   
3233 = MMMCCXXXIII   
3234 = MMMCCXXXIV   
3235 = MMMCCXXXV   
3236 = MMMCCXXXVI   
3237 = MMMCCXXXVII   
3238 = MMMCCXXXVIII   
3239 = MMMCCXXXIX   
3240 = MMMCCXL   
3241 = MMMCCXLI   
3242 = MMMCCXLII   
3243 = MMMCCXLIII   
3244 = MMMCCXLIV   
3245 = MMMCCXLV   
3246 = MMMCCXLVI   
3247 = MMMCCXLVII   
3248 = MMMCCXLVIII   
3249 = MMMCCXLIX   
3250 = MMMCCL   
3251 = MMMCCLI   
3252 = MMMCCLII   
3253 = MMMCCLIII   
3254 = MMMCCLIV   
3255 = MMMCCLV   
3256 = MMMCCLVI   
3257 = MMMCCLVII   
3258 = MMMCCLVIII   
3259 = MMMCCLIX   
3260 = MMMCCLX   
3261 = MMMCCLXI   
3262 = MMMCCLXII   
3263 = MMMCCLXIII   
3264 = MMMCCLXIV   
3265 = MMMCCLXV   
3266 = MMMCCLXVI   
3267 = MMMCCLXVII   
3268 = MMMCCLXVIII   
3269 = MMMCCLXIX   
3270 = MMMCCLXX   
3271 = MMMCCLXXI   
3272 = MMMCCLXXII   
3273 = MMMCCLXXIII   
3274 = MMMCCLXXIV   
3275 = MMMCCLXXV   
3276 = MMMCCLXXVI   
3277 = MMMCCLXXVII   
3278 = MMMCCLXXVIII   
3279 = MMMCCLXXIX   
3280 = MMMCCLXXX   
3281 = MMMCCLXXXI   
3282 = MMMCCLXXXII   
3283 = MMMCCLXXXIII   
3284 = MMMCCLXXXIV   
3285 = MMMCCLXXXV   
3286 = MMMCCLXXXVI   
3287 = MMMCCLXXXVII   
3288 = MMMCCLXXXVIII   
3289 = MMMCCLXXXIX   
3290 = MMMCCXC   
3291 = MMMCCXCI   
3292 = MMMCCXCII   
3293 = MMMCCXCIII   
3294 = MMMCCXCIV   
3295 = MMMCCXCV   
3296 = MMMCCXCVI   
3297 = MMMCCXCVII   
3298 = MMMCCXCVIII   
3299 = MMMCCXCIX   
3300 = MMMCCC   
3301 = MMMCCCI   
3302 = MMMCCCII   
3303 = MMMCCCIII   
3304 = MMMCCCIV   
3305 = MMMCCCV   
3306 = MMMCCCVI   
3307 = MMMCCCVII   
3308 = MMMCCCVIII   
3309 = MMMCCCIX   
3310 = MMMCCCX   
3311 = MMMCCCXI   
3312 = MMMCCCXII   
3313 = MMMCCCXIII   
3314 = MMMCCCXIV   
3315 = MMMCCCXV   
3316 = MMMCCCXVI   
3317 = MMMCCCXVII   
3318 = MMMCCCXVIII   
3319 = MMMCCCXIX   
3320 = MMMCCCXX   
3321 = MMMCCCXXI   
3322 = MMMCCCXXII   
3323 = MMMCCCXXIII   
3324 = MMMCCCXXIV   
3325 = MMMCCCXXV   
3326 = MMMCCCXXVI   
3327 = MMMCCCXXVII   
3328 = MMMCCCXXVIII   
3329 = MMMCCCXXIX   
3330 = MMMCCCXXX   
3331 = MMMCCCXXXI   
3332 = MMMCCCXXXII   
3333 = MMMCCCXXXIII   
3334 = MMMCCCXXXIV   
3335 = MMMCCCXXXV   
3336 = MMMCCCXXXVI   
3337 = MMMCCCXXXVII   
3338 = MMMCCCXXXVIII   
3339 = MMMCCCXXXIX   
3340 = MMMCCCXL   
3341 = MMMCCCXLI   
3342 = MMMCCCXLII   
3343 = MMMCCCXLIII   
3344 = MMMCCCXLIV   
3345 = MMMCCCXLV   
3346 = MMMCCCXLVI   
3347 = MMMCCCXLVII   
3348 = MMMCCCXLVIII   
3349 = MMMCCCXLIX   
3350 = MMMCCCL   
3351 = MMMCCCLI   
3352 = MMMCCCLII   
3353 = MMMCCCLIII   
3354 = MMMCCCLIV   
3355 = MMMCCCLV   
3356 = MMMCCCLVI   
3357 = MMMCCCLVII   
3358 = MMMCCCLVIII   
3359 = MMMCCCLIX   
3360 = MMMCCCLX   
3361 = MMMCCCLXI   
3362 = MMMCCCLXII   
3363 = MMMCCCLXIII   
3364 = MMMCCCLXIV   
3365 = MMMCCCLXV   
3366 = MMMCCCLXVI   
3367 = MMMCCCLXVII   
3368 = MMMCCCLXVIII   
3369 = MMMCCCLXIX   
3370 = MMMCCCLXX   
3371 = MMMCCCLXXI   
3372 = MMMCCCLXXII   
3373 = MMMCCCLXXIII   
3374 = MMMCCCLXXIV   
3375 = MMMCCCLXXV   
3376 = MMMCCCLXXVI   
3377 = MMMCCCLXXVII   
3378 = MMMCCCLXXVIII   
3379 = MMMCCCLXXIX   
3380 = MMMCCCLXXX   
3381 = MMMCCCLXXXI   
3382 = MMMCCCLXXXII   
3383 = MMMCCCLXXXIII   
3384 = MMMCCCLXXXIV   
3385 = MMMCCCLXXXV   
3386 = MMMCCCLXXXVI   
3387 = MMMCCCLXXXVII   
3388 = MMMCCCLXXXVIII   
3389 = MMMCCCLXXXIX   
3390 = MMMCCCXC   
3391 = MMMCCCXCI   
3392 = MMMCCCXCII   
3393 = MMMCCCXCIII   
3394 = MMMCCCXCIV   
3395 = MMMCCCXCV   
3396 = MMMCCCXCVI   
3397 = MMMCCCXCVII   
3398 = MMMCCCXCVIII   
3399 = MMMCCCXCIX   
3400 = MMMCD   
3401 = MMMCDI   
3402 = MMMCDII   
3403 = MMMCDIII   
3404 = MMMCDIV   
3405 = MMMCDV   
3406 = MMMCDVI   
3407 = MMMCDVII   
3408 = MMMCDVIII   
3409 = MMMCDIX   
3410 = MMMCDX   
3411 = MMMCDXI   
3412 = MMMCDXII   
3413 = MMMCDXIII   
3414 = MMMCDXIV   
3415 = MMMCDXV   
3416 = MMMCDXVI   
3417 = MMMCDXVII   
3418 = MMMCDXVIII   
3419 = MMMCDXIX   
3420 = MMMCDXX   
3421 = MMMCDXXI   
3422 = MMMCDXXII   
3423 = MMMCDXXIII   
3424 = MMMCDXXIV   
3425 = MMMCDXXV   
3426 = MMMCDXXVI   
3427 = MMMCDXXVII   
3428 = MMMCDXXVIII   
3429 = MMMCDXXIX   
3430 = MMMCDXXX   
3431 = MMMCDXXXI   
3432 = MMMCDXXXII   
3433 = MMMCDXXXIII   
3434 = MMMCDXXXIV   
3435 = MMMCDXXXV   
3436 = MMMCDXXXVI   
3437 = MMMCDXXXVII   
3438 = MMMCDXXXVIII   
3439 = MMMCDXXXIX   
3440 = MMMCDXL   
3441 = MMMCDXLI   
3442 = MMMCDXLII   
3443 = MMMCDXLIII   
3444 = MMMCDXLIV   
3445 = MMMCDXLV   
3446 = MMMCDXLVI   
3447 = MMMCDXLVII   
3448 = MMMCDXLVIII   
3449 = MMMCDXLIX   
3450 = MMMCDL   
3451 = MMMCDLI   
3452 = MMMCDLII   
3453 = MMMCDLIII   
3454 = MMMCDLIV   
3455 = MMMCDLV   
3456 = MMMCDLVI   
3457 = MMMCDLVII   
3458 = MMMCDLVIII   
3459 = MMMCDLIX   
3460 = MMMCDLX   
3461 = MMMCDLXI   
3462 = MMMCDLXII   
3463 = MMMCDLXIII   
3464 = MMMCDLXIV   
3465 = MMMCDLXV   
3466 = MMMCDLXVI   
3467 = MMMCDLXVII   
3468 = MMMCDLXVIII   
3469 = MMMCDLXIX   
3470 = MMMCDLXX   
3471 = MMMCDLXXI   
3472 = MMMCDLXXII   
3473 = MMMCDLXXIII   
3474 = MMMCDLXXIV   
3475 = MMMCDLXXV   
3476 = MMMCDLXXVI   
3477 = MMMCDLXXVII   
3478 = MMMCDLXXVIII   
3479 = MMMCDLXXIX   
3480 = MMMCDLXXX   
3481 = MMMCDLXXXI   
3482 = MMMCDLXXXII   
3483 = MMMCDLXXXIII   
3484 = MMMCDLXXXIV   
3485 = MMMCDLXXXV   
3486 = MMMCDLXXXVI   
3487 = MMMCDLXXXVII   
3488 = MMMCDLXXXVIII   
3489 = MMMCDLXXXIX   
3490 = MMMCDXC   
3491 = MMMCDXCI   
3492 = MMMCDXCII   
3493 = MMMCDXCIII   
3494 = MMMCDXCIV   
3495 = MMMCDXCV   
3496 = MMMCDXCVI   
3497 = MMMCDXCVII   
3498 = MMMCDXCVIII   
3499 = MMMCDXCIX   
3500 = MMMD  


3501 = MMMDI
3502 = MMMDII
3503 = MMMDIII
3504 = MMMDIV
3505 = MMMDV
3506 = MMMDVI
3507 = MMMDVII
3508 = MMMDVIII
3509 = MMMDIX
3510 = MMMDX
3511 = MMMDXI
3512 = MMMDXII
3513 = MMMDXIII
3514 = MMMDXIV
3515 = MMMDXV
3516 = MMMDXVI
3517 = MMMDXVII
3518 = MMMDXVIII
3519 = MMMDXIX
3520 = MMMDXX
3521 = MMMDXXI
3522 = MMMDXXII
3523 = MMMDXXIII
3524 = MMMDXXIV
3525 = MMMDXXV
3526 = MMMDXXVI
3527 = MMMDXXVII
3528 = MMMDXXVIII
3529 = MMMDXXIX
3530 = MMMDXXX
3531 = MMMDXXXI
3532 = MMMDXXXII
3533 = MMMDXXXIII
3534 = MMMDXXXIV
3535 = MMMDXXXV
3536 = MMMDXXXVI
3537 = MMMDXXXVII
3538 = MMMDXXXVIII
3539 = MMMDXXXIX
3540 = MMMDXL
3541 = MMMDXLI
3542 = MMMDXLII
3543 = MMMDXLIII
3544 = MMMDXLIV
3545 = MMMDXLV
3546 = MMMDXLVI
3547 = MMMDXLVII
3548 = MMMDXLVIII
3549 = MMMDXLIX
3550 = MMMDL
3551 = MMMDLI
3552 = MMMDLII
3553 = MMMDLIII
3554 = MMMDLIV
3555 = MMMDLV
3556 = MMMDLVI
3557 = MMMDLVII
3558 = MMMDLVIII
3559 = MMMDLIX
3560 = MMMDLX
3561 = MMMDLXI
3562 = MMMDLXII
3563 = MMMDLXIII
3564 = MMMDLXIV
3565 = MMMDLXV
3566 = MMMDLXVI
3567 = MMMDLXVII
3568 = MMMDLXVIII
3569 = MMMDLXIX
3570 = MMMDLXX
3571 = MMMDLXXI
3572 = MMMDLXXII
3573 = MMMDLXXIII
3574 = MMMDLXXIV
3575 = MMMDLXXV
3576 = MMMDLXXVI
3577 = MMMDLXXVII
3578 = MMMDLXXVIII
3579 = MMMDLXXIX
3580 = MMMDLXXX
3581 = MMMDLXXXI
3582 = MMMDLXXXII
3583 = MMMDLXXXIII
3584 = MMMDLXXXIV
3585 = MMMDLXXXV
3586 = MMMDLXXXVI
3587 = MMMDLXXXVII
3588 = MMMDLXXXVIII
3589 = MMMDLXXXIX
3590 = MMMDXC
3591 = MMMDXCI
3592 = MMMDXCII
3593 = MMMDXCIII
3594 = MMMDXCIV
3595 = MMMDXCV
3596 = MMMDXCVI
3597 = MMMDXCVII
3598 = MMMDXCVIII
3599 = MMMDXCIX
3600 = MMMDC
3601 = MMMDCI
3602 = MMMDCII
3603 = MMMDCIII
3604 = MMMDCIV
3605 = MMMDCV
3606 = MMMDCVI
3607 = MMMDCVII
3608 = MMMDCVIII
3609 = MMMDCIX
3610 = MMMDCX
3611 = MMMDCXI
3612 = MMMDCXII
3613 = MMMDCXIII
3614 = MMMDCXIV
3615 = MMMDCXV
3616 = MMMDCXVI
3617 = MMMDCXVII
3618 = MMMDCXVIII
3619 = MMMDCXIX
3620 = MMMDCXX
3621 = MMMDCXXI
3622 = MMMDCXXII
3623 = MMMDCXXIII
3624 = MMMDCXXIV
3625 = MMMDCXXV
3626 = MMMDCXXVI
3627 = MMMDCXXVII
3628 = MMMDCXXVIII
3629 = MMMDCXXIX
3630 = MMMDCXXX
3631 = MMMDCXXXI
3632 = MMMDCXXXII
3633 = MMMDCXXXIII
3634 = MMMDCXXXIV
3635 = MMMDCXXXV
3636 = MMMDCXXXVI
3637 = MMMDCXXXVII
3638 = MMMDCXXXVIII
3639 = MMMDCXXXIX
3640 = MMMDCXL
3641 = MMMDCXLI
3642 = MMMDCXLII
3643 = MMMDCXLIII
3644 = MMMDCXLIV
3645 = MMMDCXLV
3646 = MMMDCXLVI
3647 = MMMDCXLVII
3648 = MMMDCXLVIII
3649 = MMMDCXLIX
3650 = MMMDCL
3651 = MMMDCLI
3652 = MMMDCLII
3653 = MMMDCLIII
3654 = MMMDCLIV
3655 = MMMDCLV
3656 = MMMDCLVI
3657 = MMMDCLVII
3658 = MMMDCLVIII
3659 = MMMDCLIX
3660 = MMMDCLX
3661 = MMMDCLXI
3662 = MMMDCLXII
3663 = MMMDCLXIII
3664 = MMMDCLXIV
3665 = MMMDCLXV
3666 = MMMDCLXVI
3667 = MMMDCLXVII
3668 = MMMDCLXVIII
3669 = MMMDCLXIX
3670 = MMMDCLXX
3671 = MMMDCLXXI
3672 = MMMDCLXXII
3673 = MMMDCLXXIII
3674 = MMMDCLXXIV
3675 = MMMDCLXXV
3676 = MMMDCLXXVI
3677 = MMMDCLXXVII
3678 = MMMDCLXXVIII
3679 = MMMDCLXXIX
3680 = MMMDCLXXX
3681 = MMMDCLXXXI
3682 = MMMDCLXXXII
3683 = MMMDCLXXXIII
3684 = MMMDCLXXXIV
3685 = MMMDCLXXXV
3686 = MMMDCLXXXVI
3687 = MMMDCLXXXVII
3688 = MMMDCLXXXVIII
3689 = MMMDCLXXXIX
3690 = MMMDCXC
3691 = MMMDCXCI
3692 = MMMDCXCII
3693 = MMMDCXCIII
3694 = MMMDCXCIV
3695 = MMMDCXCV
3696 = MMMDCXCVI
3697 = MMMDCXCVII
3698 = MMMDCXCVIII
3699 = MMMDCXCIX
3700 = MMMDCC
3701 = MMMDCCI
3702 = MMMDCCII
3703 = MMMDCCIII
3704 = MMMDCCIV
3705 = MMMDCCV
3706 = MMMDCCVI
3707 = MMMDCCVII
3708 = MMMDCCVIII
3709 = MMMDCCIX
3710 = MMMDCCX
3711 = MMMDCCXI
3712 = MMMDCCXII
3713 = MMMDCCXIII
3714 = MMMDCCXIV
3715 = MMMDCCXV
3716 = MMMDCCXVI
3717 = MMMDCCXVII
3718 = MMMDCCXVIII
3719 = MMMDCCXIX
3720 = MMMDCCXX
3721 = MMMDCCXXI
3722 = MMMDCCXXII
3723 = MMMDCCXXIII
3724 = MMMDCCXXIV
3725 = MMMDCCXXV
3726 = MMMDCCXXVI
3727 = MMMDCCXXVII
3728 = MMMDCCXXVIII
3729 = MMMDCCXXIX
3730 = MMMDCCXXX
3731 = MMMDCCXXXI
3732 = MMMDCCXXXII
3733 = MMMDCCXXXIII
3734 = MMMDCCXXXIV
3735 = MMMDCCXXXV
3736 = MMMDCCXXXVI
3737 = MMMDCCXXXVII
3738 = MMMDCCXXXVIII
3739 = MMMDCCXXXIX
3740 = MMMDCCXL
3741 = MMMDCCXLI
3742 = MMMDCCXLII
3743 = MMMDCCXLIII
3744 = MMMDCCXLIV
3745 = MMMDCCXLV
3746 = MMMDCCXLVI
3747 = MMMDCCXLVII
3748 = MMMDCCXLVIII
3749 = MMMDCCXLIX
3750 = MMMDCCL
3751 = MMMDCCLI
3752 = MMMDCCLII
3753 = MMMDCCLIII
3754 = MMMDCCLIV
3755 = MMMDCCLV
3756 = MMMDCCLVI
3757 = MMMDCCLVII
3758 = MMMDCCLVIII
3759 = MMMDCCLIX
3760 = MMMDCCLX
3761 = MMMDCCLXI
3762 = MMMDCCLXII
3763 = MMMDCCLXIII
3764 = MMMDCCLXIV
3765 = MMMDCCLXV
3766 = MMMDCCLXVI
3767 = MMMDCCLXVII
3768 = MMMDCCLXVIII
3769 = MMMDCCLXIX
3770 = MMMDCCLXX
3771 = MMMDCCLXXI
3772 = MMMDCCLXXII
3773 = MMMDCCLXXIII
3774 = MMMDCCLXXIV
3775 = MMMDCCLXXV
3776 = MMMDCCLXXVI
3777 = MMMDCCLXXVII
3778 = MMMDCCLXXVIII
3779 = MMMDCCLXXIX
3780 = MMMDCCLXXX
3781 = MMMDCCLXXXI
3782 = MMMDCCLXXXII
3783 = MMMDCCLXXXIII
3784 = MMMDCCLXXXIV
3785 = MMMDCCLXXXV
3786 = MMMDCCLXXXVI
3787 = MMMDCCLXXXVII
3788 = MMMDCCLXXXVIII
3789 = MMMDCCLXXXIX
3790 = MMMDCCXC
3791 = MMMDCCXCI
3792 = MMMDCCXCII
3793 = MMMDCCXCIII
3794 = MMMDCCXCIV
3795 = MMMDCCXCV
3796 = MMMDCCXCVI
3797 = MMMDCCXCVII
3798 = MMMDCCXCVIII
3799 = MMMDCCXCIX
3800 = MMMDCCC
3801 = MMMDCCCI
3802 = MMMDCCCII
3803 = MMMDCCCIII
3804 = MMMDCCCIV
3805 = MMMDCCCV
3806 = MMMDCCCVI
3807 = MMMDCCCVII
3808 = MMMDCCCVIII
3809 = MMMDCCCIX
3810 = MMMDCCCX
3811 = MMMDCCCXI
3812 = MMMDCCCXII
3813 = MMMDCCCXIII
3814 = MMMDCCCXIV
3815 = MMMDCCCXV
3816 = MMMDCCCXVI
3817 = MMMDCCCXVII
3818 = MMMDCCCXVIII
3819 = MMMDCCCXIX
3820 = MMMDCCCXX
3821 = MMMDCCCXXI
3822 = MMMDCCCXXII
3823 = MMMDCCCXXIII
3824 = MMMDCCCXXIV
3825 = MMMDCCCXXV
3826 = MMMDCCCXXVI
3827 = MMMDCCCXXVII
3828 = MMMDCCCXXVIII
3829 = MMMDCCCXXIX
3830 = MMMDCCCXXX
3831 = MMMDCCCXXXI
3832 = MMMDCCCXXXII
3833 = MMMDCCCXXXIII
3834 = MMMDCCCXXXIV
3835 = MMMDCCCXXXV
3836 = MMMDCCCXXXVI
3837 = MMMDCCCXXXVII
3838 = MMMDCCCXXXVIII
3839 = MMMDCCCXXXIX
3840 = MMMDCCCXL
3841 = MMMDCCCXLI
3842 = MMMDCCCXLII
3843 = MMMDCCCXLIII
3844 = MMMDCCCXLIV
3845 = MMMDCCCXLV
3846 = MMMDCCCXLVI
3847 = MMMDCCCXLVII
3848 = MMMDCCCXLVIII
3849 = MMMDCCCXLIX
3850 = MMMDCCCL
3851 = MMMDCCCLI
3852 = MMMDCCCLII
3853 = MMMDCCCLIII
3854 = MMMDCCCLIV
3855 = MMMDCCCLV
3856 = MMMDCCCLVI
3857 = MMMDCCCLVII
3858 = MMMDCCCLVIII
3859 = MMMDCCCLIX
3860 = MMMDCCCLX
3861 = MMMDCCCLXI
3862 = MMMDCCCLXII
3863 = MMMDCCCLXIII
3864 = MMMDCCCLXIV
3865 = MMMDCCCLXV
3866 = MMMDCCCLXVI
3867 = MMMDCCCLXVII
3868 = MMMDCCCLXVIII
3869 = MMMDCCCLXIX
3870 = MMMDCCCLXX
3871 = MMMDCCCLXXI
3872 = MMMDCCCLXXII
3873 = MMMDCCCLXXIII
3874 = MMMDCCCLXXIV
3875 = MMMDCCCLXXV
3876 = MMMDCCCLXXVI
3877 = MMMDCCCLXXVII
3878 = MMMDCCCLXXVIII
3879 = MMMDCCCLXXIX
3880 = MMMDCCCLXXX
3881 = MMMDCCCLXXXI
3882 = MMMDCCCLXXXII
3883 = MMMDCCCLXXXIII
3884 = MMMDCCCLXXXIV
3885 = MMMDCCCLXXXV
3886 = MMMDCCCLXXXVI
3887 = MMMDCCCLXXXVII
3888 = MMMDCCCLXXXVIII
3889 = MMMDCCCLXXXIX
3890 = MMMDCCCXC
3891 = MMMDCCCXCI
3892 = MMMDCCCXCII
3893 = MMMDCCCXCIII
3894 = MMMDCCCXCIV
3895 = MMMDCCCXCV
3896 = MMMDCCCXCVI
3897 = MMMDCCCXCVII
3898 = MMMDCCCXCVIII
3899 = MMMDCCCXCIX
3900 = MMMCM
3901 = MMMCMI
3902 = MMMCMII
3903 = MMMCMIII
3904 = MMMCMIV
3905 = MMMCMV
3906 = MMMCMVI
3907 = MMMCMVII
3908 = MMMCMVIII
3909 = MMMCMIX
3910 = MMMCMX
3911 = MMMCMXI
3912 = MMMCMXII
3913 = MMMCMXIII
3914 = MMMCMXIV
3915 = MMMCMXV
3916 = MMMCMXVI
3917 = MMMCMXVII
3918 = MMMCMXVIII
3919 = MMMCMXIX
3920 = MMMCMXX
3921 = MMMCMXXI
3922 = MMMCMXXII
3923 = MMMCMXXIII
3924 = MMMCMXXIV
3925 = MMMCMXXV
3926 = MMMCMXXVI
3927 = MMMCMXXVII
3928 = MMMCMXXVIII
3929 = MMMCMXXIX
3930 = MMMCMXXX
3931 = MMMCMXXXI
3932 = MMMCMXXXII
3933 = MMMCMXXXIII
3934 = MMMCMXXXIV
3935 = MMMCMXXXV
3936 = MMMCMXXXVI
3937 = MMMCMXXXVII
3938 = MMMCMXXXVIII
3939 = MMMCMXXXIX
3940 = MMMCMXL
3941 = MMMCMXLI
3942 = MMMCMXLII
3943 = MMMCMXLIII
3944 = MMMCMXLIV
3945 = MMMCMXLV
3946 = MMMCMXLVI
3947 = MMMCMXLVII
3948 = MMMCMXLVIII
3949 = MMMCMXLIX
3950 = MMMCML
3951 = MMMCMLI
3952 = MMMCMLII
3953 = MMMCMLIII
3954 = MMMCMLIV
3955 = MMMCMLV
3956 = MMMCMLVI
3957 = MMMCMLVII
3958 = MMMCMLVIII
3959 = MMMCMLIX
3960 = MMMCMLX
3961 = MMMCMLXI
3962 = MMMCMLXII
3963 = MMMCMLXIII
3964 = MMMCMLXIV
3965 = MMMCMLXV
3966 = MMMCMLXVI
3967 = MMMCMLXVII
3968 = MMMCMLXVIII
3969 = MMMCMLXIX
3970 = MMMCMLXX
3971 = MMMCMLXXI
3972 = MMMCMLXXII
3973 = MMMCMLXXIII
3974 = MMMCMLXXIV
3975 = MMMCMLXXV
3976 = MMMCMLXXVI
3977 = MMMCMLXXVII
3978 = MMMCMLXXVIII
3979 = MMMCMLXXIX
3980 = MMMCMLXXX
3981 = MMMCMLXXXI
3982 = MMMCMLXXXII
3983 = MMMCMLXXXIII
3984 = MMMCMLXXXIV
3985 = MMMCMLXXXV
3986 = MMMCMLXXXVI
3987 = MMMCMLXXXVII
3988 = MMMCMLXXXVIII
3989 = MMMCMLXXXIX
3990 = MMMCMXC
3991 = MMMCMXCI
3992 = MMMCMXCII
3993 = MMMCMXCIII
3994 = MMMCMXCIV
3995 = MMMCMXCV
3996 = MMMCMXCVI
3997 = MMMCMXCVII
3998 = MMMCMXCVIII
3999 = MMMCMXCIX


Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Angka Romawi"

Post a Comment